aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3636

Prodej pozemku v zahrádkářské osadě, obec Novosedlice, okr. Teplice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 26.09.2018 11:00:00
Aktuální čas 06.08.2020 09:36:20
Konec 13.11.2018 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 149 500 Kč
Aktuální cena 149 500 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
orto zahrada.jpg
 
Uživatel 1073513.11.2018 14:30:00 149 500
Popis:
Prodej pozemku, 274 m2, v zahrádkářské osadě k.ú. Novosedlice, okr. Teplice vč. podílu na příjezdové cestě

Předmětem prodeje je
 
-pozemek parc.č.705/6, trvalý travní porost
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1259 pro katastrální území a obec Novosedlice , u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Teplice  - GPS 50.663568084, 13.819645371
a
-pozemek id.podíl 1/18 na pozemku parc.č.705/18,
trvalý travní porost
zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1250 pro
katastrální území a obec Novosedlice , u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, KP Teplice.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.
Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Cena dosažená v aukci bude v kupní smlouvě rozdělena takto : 93,63 %za věci nemovité LV 1259 k.ú. Novosedlice a 6,37 %za věci nemovité LV 1250 k.ú. Novosedlice.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH viz příloha rozdělení ceny. pdf zveřejněná na této straně. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.
 

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 
Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.  

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]