aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5365

Prodej - převod družstevního bytu 2+1, lodžie, sklep, 55 m2, obec Most

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 26.05.2020 11:00:00
Aktuální čas 10.07.2020 09:53:09
Konec 15.07.2020 15:00:00
Zbývá 5 dni 5 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 378 000 Kč
Aktuální cena 378 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 28 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Převod členských práv k družstevnímu bytu 2+1 se sklepem a lodžií o výměře 55 m2, ul. tř. Budovatelů, Most. Byt se nachází ve 2.NP (1.patře). K bytu náleží sklepní kóje.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Předmětem prodeje je družstevní podíl resp.členská práva a povinnosti spojená s užíváním družstevního bytu č. 003/2932 v Bytové družstvo 265, se sídlem tř. Budovatelů 2930/154, 434 01 Most, IČO: 25006410, jehož součástí je právo na uzavření nájemní smlouvy na  právo nájmu k družstevnímu bytu č. 2932/3 o velikosti 2+1, situovaný v 1. patře ( 2.NP) budovy č.p. 2932, na ulici tř. Budovatelů, Most, bytový dům, část obce Most, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4780 pro katastrální území Most II, postavené na pozemku parc.č. 4619/1 o výměře 232 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na listu vlastnictví č. 4780 pro katastrální území Most II, obec Most u KÜ pro Ústecký kraj, KP Most.

Bližší popis předmětu prodeje s informacemi o platbách a ost. informace jsou uvedeny v Přílohách aukce níže.

Prohlídka nemovitosti: dne 13.7.2020 v rozmezí 9-11hod nebo 15-18 hod. na adrese tř.Budovatelů 2932/158, Most. Pro přesný čas prosím informujte zprostředkovatele mailem nebo telefonicky.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat smlouvu o převodu členských práv a povinností nejpozději do 30 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem smlouvy o převodu členských práv a povinností. Náklady spojené s převodem členského podílů hradí kupující.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Prodej podléhá schválení prodávajícím.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]