aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6142

Prodej - převod družstevního bytu 3+1, lodžie, 73 m2, obec Teplice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 24.05.2021 10:00:00
Aktuální čas 02.07.2022 08:06:57
Konec 28.06.2021 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 556 400 Kč
Aktuální cena 561 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 38 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_0211.jpg
 
Uživatel 1782224.06.2021 13:55:39 561 000
Popis:

Převod členských práv k družstevnímu bytu 3+1 s lodžií o výměře 73 m2, ul. Na Konečné 200/10, Teplice. Byt se nachází ve 1.NP (přízemí).

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Předmětem prodeje je
družstevní podíl resp. členská práva a povinnosti spojená s užíváním družstevního bytu č. 7103-0202 v Okresním stavebním bytovém družstvu Teplice, se sídlem Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, IČO: 00227692, jehož součástí je právo na uzavření nájemní smlouvy na  právo nájmu k družstevnímu bytu č. 7103-0202 o velikosti 3+1, situovaný v přízemí ( 1.NP) budovy č.p. 200, na ulici Na Konečné 200, Teplice, bytový dům, část obce Prosetice, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 2612 pro katastrální území Prosetice, postavené na pozemku parc.č. 321/18 o výměře 299 m2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na listu vlastnictví č. 2612 pro katastrální území Prosetice, obec Teplice u KÚ pro Ústecký kraj, KP Teplice.

Bližší popis předmětu prodeje s informacemi o platbách a ost. informace jsou uvedeny v Přílohách aukce níže.

Prohlídka nemovitosti: dle dohody na adrese Na Konečné 200/10, Teplice..

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat smlouvu o převodu členských práv a povinností nejpozději do 45 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem smlouvy o převodu členských práv a povinností. Náklady spojené s převodem členského podílů hradí kupující.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Prodej podléhá schválení prodávajícím.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]