aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6486

Prodej - převod podílu družstevní byt 2+1, podl. plocha vč. přísluš. 58,80 m², Na Příčnici 871/7, Vratimov, Moravskoslezský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 14.12.2021 12:00:00
Aktuální čas 26.01.2022 12:47:45
Konec 10.02.2022 14:00:00
Zbývá 15 dni 1 hodina
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 123 000 Kč
Aktuální cena 1 133 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
3.jpg
 
Uživatel 1864925.01.2022 14:49:431 133 000
Popis:

12.1.2022 - doplnění fotodokumentace - byt je aktuálně vyklizený a prázdný

Prodej - převod podílu družstevní byt 2+1, podlahová plocha bytu vč. příslušenství 58,80 m², Na Příčnici 871/7, Vratimov, Moravskoslezský kraj

Předmětem prodeje je družstevní podíl - členská práva a povinnosti spojená s členstvím Bytovém družstvu Příčnice, se sídlem Na Příčnici 871/7, 739 32 Vratimov, IČO 25815750 (uživatelská práva a povinnosti k družstevní bytové jednotce č. 09 v budově  č.p. 871 

Družstevní bytová jednotka č. 09 o velikosti 2+1, situovaná ve 4.NP budovy č.p. 871, č.or. 7, na ulici Na Příčnici 871/7, Vratimov

Jádro v bytě je z umakartu. Vnitřní omítky jsou vápenné, v koupelně a kuchyni je obložení dlažbou. V bytě jsou instalována plastová okna s dvojsklem, v celém bytě včetně žaluzií. Orientace obytných prostor je na sever a jih. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné a prosklené, zárubně dveří jsou ocelové a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů a plynový sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry, nástěnné svítidla a v koupelně žárovka.

V obytných místnostech, kuchyni a v chodbě je laminátová plovoucí podlaha, v koupelně je položena keramická dlažba. V ostatních místnostech je podlaha řešena keramickou dlažbou a cementovým potěrem.

V roce 2015 proběhla částečná rekonstrukce bytu - koupelny - nová vana a v roce 2018 nová kuchyňská linka. Stěny bytu jsou bez vad (pouze v koupelně popraskaná malba), okna v bytě jsou bez vad, podlahy jsou bez závad, vybavení bytu je bez vad a rozvody jsou zastaralé.

Kompletní popis je k dispozici v příloze pod textem aukce – A6486_Znalecký posudek.pdf

Dispozice bytové jednotky s příslušenstvím:

předsíň                        4,49 m2

WC                             0,98 m2

koupelna                     2,14 m2

chodba                       3,40 m2

kuchyně                     5,73 m2

dětský pokoj               13,76 m2

obývací pokoj             18,71 m2

balkon                         3,60 m2

sklep                           6,00 m2

Podlahová plocha bytu včetně příslušenství činí 58,80 m2

Sítě: voda, elektřina, kanalizace, plyn, vytápění - ústřední topení (dálkové)

Poplatky spojené s převodem: 1.000,- Kč zápisné (dle získaných informací)

členský vklad 1520,- Kč (dle získaných informací)

Osobní prohlídky se konají za dodržování aktuálních opatření ve dnech:

17.1.2022 v 10:00 hod.

24.1.2022 v 15:00 hod.

sraz zájemců před hlavním vchodem bytového domu

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:  KSOS 14 INS 19169 / 2020

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Podnájemní smlouva již není aktuální a byt je prázdný

Lhůta pro uzavření smlouvy o převodu je 60 dnů od skončení aukce (sdělení odsouhlasení ceny dosažené v aukci). Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Dluhy dlužníka vůči bytovému družstvu, které souvisejí s pořízením nebo s užíváním družstevního bytu, nepřecházejí na nabyvatele. Ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se v části týkající se převodu dluhů s ohledem na § 285 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nepoužije.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]