aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6200

Prodej - převod podílu družstevní byt 2+1, podlahová plocha 52,31 m², Sochorova 814, Doksy, Liberecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 30.07.2021 10:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 13:14:42
Konec 01.09.2021 14:55:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 990 000 Kč
Aktuální cena 1 423 232 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
54695.JPG
 
Uživatel 175101.09.2021 14:49:341 423 232
Uživatel 1799601.09.2021 14:48:001 422 000
Uživatel 175101.09.2021 14:43:291 420 420
Uživatel 1799601.09.2021 14:38:531 419 000
Uživatel 175101.09.2021 14:37:381 417 717
Uživatel 1799601.09.2021 14:33:101 416 000
Uživatel 1792801.09.2021 14:32:531 415 000
Uživatel 1799601.09.2021 14:32:451 413 000
Uživatel 175101.09.2021 14:28:571 411 414
Uživatel 1799601.09.2021 14:28:081 410 000
Uživatel 175101.09.2021 14:27:571 400 400
Uživatel 1792801.09.2021 14:27:391 399 003
Uživatel 1799601.09.2021 14:23:381 395 000
Uživatel 175101.09.2021 14:22:521 393 393
Uživatel 1799601.09.2021 14:22:161 392 000
Uživatel 175101.09.2021 14:18:591 390 390
Uživatel 1799601.09.2021 14:18:351 389 000
Uživatel 1792801.09.2021 14:17:541 388 000
Uživatel 175101.09.2021 14:13:071 386 386
Uživatel 1792801.09.2021 14:12:551 385 000
Uživatel 1799601.09.2021 14:12:081 384 000
Uživatel 1792801.09.2021 14:09:531 382 666
Uživatel 175101.09.2021 14:08:381 381 000
Uživatel 1792801.09.2021 14:06:591 380 000
Uživatel 1293001.09.2021 14:06:231 350 000
Uživatel 1792801.09.2021 14:03:231 310 000
Uživatel 175101.09.2021 14:03:091 300 300
Uživatel 1293001.09.2021 14:02:401 260 000
Uživatel 175101.09.2021 14:02:191 251 251
Uživatel 1792801.09.2021 14:01:411 250 000
Uživatel 1799601.09.2021 14:01:271 203 000
Uživatel 175101.09.2021 14:00:561 201 000
Uživatel 1293001.09.2021 14:00:301 200 000
Uživatel 1799601.09.2021 13:59:531 160 000
Uživatel 1773801.09.2021 13:58:221 150 000
Uživatel 1293001.09.2021 13:57:201 110 000
Uživatel 1792801.09.2021 13:56:121 100 000
Uživatel 1293001.09.2021 13:54:211 080 000
Uživatel 1792801.09.2021 13:53:221 070 000
Uživatel 1293001.09.2021 13:50:531 050 000
Uživatel 1792801.09.2021 13:45:061 030 000
Uživatel 1799601.09.2021 13:44:211 020 000
Uživatel 1293001.09.2021 13:36:491 010 000
Uživatel 1799601.09.2021 13:34:511 005 000
Uživatel 1792801.09.2021 13:23:351 000 000
Uživatel 1293001.09.2021 13:23:31 996 000
Uživatel 1797701.09.2021 10:40:51 995 000
Popis:

Prodej - převod podílu družstevní byt 2+1, podlahová plocha 52,31 m², Sochorova 814, Doksy, Liberecký kraj

Předmětem prodeje je družstevní podíl - členská práva a povinnosti spojená s členstvím Družstvo Nový byt Doksy, IČ: 25478974 (uživatelská práva a povinnosti k družstevní bytové jednotce č. 814/9 )

Osobní prohlídka pro zájemce se koná dne 18.8.2021 od 15:00 do 17:00 hod. Na prohlídku je nutné se předem nahlásit mailem na: stejskal@gaute.cz

UPOZORNĚNÍ:

Nesplacená anuita vzahující se k předmětnému podílu v družstvu s právem nájmu bytové jednotky č. 814/9 k červnu 2021 činí 241.416 Kč, tato částka se nezahrnuje do kupní ceny - ceny dosažené v aukci a je nutné ji nabyvatelem podílu měsíčně splácet nebo uhradit jednorázově

Družstevní bytová jednotka č. 814/9

Bytová jednotka o dispozici 2+1 je umístěna v V. NP - 4. patře obytného domu.

Bytová jednotka č. 814/9 s právem nájmu k bytové jednotce č. 814/9 v budovách č.p. 811,812,813 a 814 a podílu ve výši 191/10000 na společných částech domu a podílu na stavebních parcelách č. 357/30, 357/29, 357/28 a 357/27, vše zapsáno na LV 2687, katastrální území Doksy u Máchova jezera, obec Doksy, u Katastrální úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa. Jednotka se sestává ze vstupní chodby, obývacího pokoje, pokoje, kuchyně, koupelny a splachovacího WC. K bytu náleží ještě úložný box, který je situován v 1.PP - ve sklepě.

Vybavení kuchyně s linkou a dřezem, kuchyňský sporák elektrický, odsavač par, koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem, samostatné splachovací WC, bytové jádro vestavěné s ocelovou konstrukcí a sádrokartonovými obklady, rozvody domácího telefonu a STA

Dispozice:

vstupní chodba 9,24 m2

obývací pokoj 15,02 m2

pokoj 14,29 m2

kuchyň  9,83 m2

koupelna  2,60 m2

WC        1,33 m2

Podlahová plocha činí 52,31 m2

úložný box v 1. PP 1,85 m2

Sítě: voda, elektřina, ústřední topení

Poplatky spojené s převodem: 1.100,- Kč (dle získaných informací)

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:  KSLB 82 INS 1198 / 2018

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je v současnosti užíván dlužníkem.

Lhůta pro uzavření smlouvy o převodu je 30 dnů od skončení aukce (sdělení odsouhlasení ceny dosažené v aukci). Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Dluhy dlužníka vůči bytovému družstvu, které souvisejí s pořízením nebo s užíváním družstevního bytu, nepřecházejí na nabyvatele. Ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se v části týkající se převodu dluhů s ohledem na § 285 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona nepoužije.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]