aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4020

Prodej (převod) podílu o velikosti 1/2 na členských právech a povinnostech k družstevnímu bytu 1+kk s lodžií, Pardubice

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 07.01.2019 14:00:00
Aktuální čas 13.08.2020 15:52:07
Konec 22.02.2019 14:25:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 20 000 Kč
Vyvolávací cena 349 000 Kč
Aktuální cena 455 555 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_4527.JPG
 
Uživatel 1134922.02.2019 14:19:05 455 555
Uživatel 1144422.02.2019 14:17:03 449 000
Uživatel 1134922.02.2019 14:14:05 444 444
Uživatel 1144422.02.2019 14:13:24 425 000
Uživatel 1134922.02.2019 14:10:50 421 111
Uživatel 1144422.02.2019 14:09:27 402 000
Uživatel 1134922.02.2019 14:07:09 399 999
Uživatel 1144422.02.2019 14:06:00 380 000
Uživatel 1134922.02.2019 14:03:24 375 555
Uživatel 1144422.02.2019 14:02:36 365 000
Uživatel 1134922.02.2019 14:01:36 357 777
Uživatel 1144422.02.2019 14:00:06 355 000
Uživatel 1134922.02.2019 13:59:10 351 111
Uživatel 1144413.02.2019 17:07:31 349 000
Popis:
Převod 1/2 členských práv a povinností k družstevnímu bytu 1+kk se sklepem a lodžií o celkové výměře 33,9m2, ul. Bělehradská 319, Pardubice. Byt se nachází v 7.NP s výtahem. K bytu náleží sklepní kóje. Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Předmětem prodeje je podíl o velikosti ½ na družstevním podílu v Stavební bytové družstvo Družba Pardubice, Jiřího Potůčka 259, Trnová, 530 09 Pardubice, IČO 00044997, jehož součástí je právo na uzavření nájemní smlouvy na právo nájmu k družstevnímu bytu č. 17 o velikosti 1+kk a výměře 26,7 m2, situovaný v VII. NP budovy č.p. 316, 317, 318, 319, 320, na adrese Bělehradská 319, Pardubice, objekt k bydlení, část obce Polabiny, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 13311 pro katastrální území Polabiny, postavené na pozemku parc.č. st. 6685, st. 6686, st. 6687, st. 6688, st. 6689, zastavěná plocha a nádvoří, zapsán na listu vlastnictví č. 13311 pro katastrální území Pardubice, obec Pardubice.

Podle aktuálních stanov bytového družstva Stavební bytové družstvo Družba Pardubice, IČ: 00044997, je vyloučeno spoluvlastnictví družstevního podílu, a pokud na základě rozhodnutí soudu je více dědiců, členem družstva se stane pouze jeden z nich. Podle sdělení zaměstnanců družstva taková dohoda s vlastníkem id. ½ nebyla doposud uzavřena a družstvo neuzavřelo nájemní smlouvu k družstevnímu bytu s žádným ze současných spoluvlastníků družstevního podílu.

Bližší popis předmětu prodeje je uvedený v Příloze č. 2 - znalecký posudek.pdf

Termín prohlídek: 5.2.2018 a 15.2.2018 vždy ve 14,00 h na adrese Bělehradská 319, 530 09 Pardibice II.
GPS: 50.0467050N, 15.7555944E
Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem emailme či telefonicky.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci a kuchyňská linka.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat smlouvu o převodu členských práv a povinností nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem smlouvy o převodu členských práv a povinností. Náklady spojené s převodem členského podílů hradí kupující.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]