aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6826

Prodej provozní budova - PEKÁRNA v obci Žleby, užitná plocha 258m2, pozemek 421m2, okres Kutná Hora

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 12.12.2022 10:00:00
Aktuální čas 01.12.2023 14:53:34
Konec 1.kola 08.02.2023 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6826
čas předložení návrhů 2.kola do 09.02.2023 12:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 09.02.2023 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 1 430 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Dosažená cena 2 501 888  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSCN3170.JPG
 
Popis:
Nejvyšší nabídka předložená ve 3. (finálním) kole výběrového řízení činí: 2,501.888,- Kč.

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 2,030.000,- Kč.

Prodej budovy bývalé pekrány v k.ú. Žleby. Celková užitná plocha budovy činí 258m2, celková plocha pozemků činí 421m2.

Cena byla snížena o 600 tis. Kč a činí 70% ceny dle znaleckého posudku!!!

 
Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. St. 234/2, celková výměra 421 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova bez č.p./č.e., víceúčel,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10244 pro katastrální území Žleby, obec Žleby, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora.
 
Provozní budova na parcele St. 234/2: přízemní, zděná, bez obytného podkroví. Vytápění ustřední plynovým kotlem, ohřev TUV průtokový ohřívačem a bojler.
 
Dispoziční řešení:
Do stavby se vchází přes prodejnu - 32,9 m2, dále jsou místnosti pekárny - 23,9 m2, 59,2 m2, 31,6 m2, s pecí 7,6 m2, kotelna 5,2 m2, zázemí (přípravny, šatny, WC atd.) o celkové výměře 36,6 m2. Z prodejny je přístupná přístavba - 2 místnosti, původně kancelář a sklad - 10,1 m2, 16,5 m2, a zvenčí přístupný sklad 34,7 m2. Celková užitná plocha objektu je 258,3 m2.

Přístup je z veřejné komunikace, ul. Ronovská. Budova je napojena na všechny inženýrské sítě (voda, el., plyn, kanalizace).

Předmětem prodeje nejsou movité věci.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Dispoziční řešení, popis jednotlivých staveb a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Termin konání prohlídek:
17.1.2023 v 10:00hod. a 1.2.2023 v 10:00hod.

Místo konání prohlídky:
Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: křižovatka ulic Ronovská / K Budám
GPS souřadnice: 49.8909678N, 15.4903286E
 
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Pekárenské podniky s.r.o. 

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]