aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5481

Prodej RD 2+1 s průjezdem, zahrada, CP pozemku 936 m2, obec Střížovice, okr. Kroměříž

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 03.08.2020 15:00:00
Aktuální čas 29.09.2020 06:57:44
Konec 24.09.2020 15:10:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 787 000 Kč
Aktuální cena 1 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
Ukazatel energetické náročnosti budovy: 471 kWh/m²
Energetický ukazatel podle vyhlášky: 78/2013 Sb.
 
upjZ5YSUCw.jpeg
 
Uživatel 1521524.09.2020 15:03:371 000 000
Uživatel 1553024.09.2020 15:03:03 990 000
Uživatel 1521524.09.2020 14:59:47 980 000
Uživatel 1553024.09.2020 14:59:29 960 000
Uživatel 1521524.09.2020 14:15:04 950 000
Uživatel 1554024.09.2020 13:05:33 910 000
Uživatel 1521524.09.2020 12:45:48 900 000
Uživatel 1554024.09.2020 12:25:33 860 000
Uživatel 1521524.09.2020 12:14:21 850 000
Uživatel 1554024.09.2020 12:02:42 822 000
Uživatel 1521524.09.2020 11:20:22 812 000
Uživatel 1553024.09.2020 10:01:58 797 000
Uživatel 1521510.08.2020 16:43:54 787 000
Popis:

Prodej RD 2+1 s průjezdem, zahrada, CP pozemku 936 m2, obec Střížovice, okr. Kroměříž

Podle zápisu v zemských deskách z roku 1365 je osada Strzesnicze poprvé připomínána jako majetek pánů z Benešova a Kvasic.

Předmětem prodeje je koncový řadový nepodsklepený RD s jedním NP,  s půdou, bez obytného podkroví a pozemky, součástí jsou venkovní stavby. Nemovitost je napojena na rozvody vody, elektřiny, plynu, odpady jsou svedeny do septiku. Dům je ve špatném stavu, nutná rekonstrukce.

Kategorie energetické náročnosti G – PENB uveden v příloze.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Dispozice : 2+1

1.NP – kuchyně (23,16m2), pokoj (90,3 m2), pokoj (18 m2), chodba (3,35 m2), chodba (7,28 m2), koupelna s WC (16,74 m2), v druhé části domu, nalevo od průjezdu, se nacházejí 3 místnosti, nevyužívané k bydlení ( 13,2 m2 + 8,40 m2 + 14,96 m2), chodba ( 7,7 m2)

Půda – 84 m2 a garážové stání v průjezdu – 35 m2.

Plocha:

Celkem pozemku : 936 m2
Zastavěná : 446 m2
Užitná plocha : 125 m2
Zahrada: 490 m2

Prohlídky: dne 17.9.2020 v 17,00 hod. na adrese : Střížovice č.p.54,účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky, a to mailem. 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne , kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, podepsat kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]