aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4512

Prodej RD 2+1, užitná plocha 71m2, pozemek 596m2, Horní Suchá, okres Karviná

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 31.07.2019 11:00:00
Aktuální čas 29.03.2020 04:39:53
Konec 10.10.2019 15:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 1 250 000 Kč
Aktuální cena 1 356 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto3.jpg
 
Uživatel 1246410.10.2019 15:16:211 356 000
Uživatel 1004010.10.2019 15:13:541 355 000
Uživatel 1246410.10.2019 15:09:521 352 000
Uživatel 1004010.10.2019 15:08:531 351 000
Uživatel 1246410.10.2019 15:04:381 350 000
Uživatel 1004010.10.2019 15:04:101 349 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:59:571 348 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:58:561 347 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:54:581 346 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:54:161 345 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:51:491 344 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:48:561 343 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:45:201 342 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:43:581 341 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:40:011 340 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:39:131 339 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:36:521 338 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:34:211 337 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:30:381 336 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:29:081 335 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:24:411 334 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:23:231 333 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:22:511 332 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:22:081 331 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:21:221 330 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:20:351 329 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:19:471 328 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:18:291 327 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:17:441 326 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:17:071 325 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:14:391 324 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:13:581 323 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:12:031 322 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:08:451 321 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:07:331 320 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:07:171 319 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:06:111 318 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:05:211 317 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:04:561 316 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:04:051 315 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:03:281 311 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:02:571 310 000
Uživatel 1246410.10.2019 14:01:061 306 000
Uživatel 1004010.10.2019 14:00:351 305 000
Uživatel 1246410.10.2019 13:59:541 301 000
Uživatel 1004010.10.2019 13:59:131 300 000
Uživatel 1246410.10.2019 13:58:121 291 000
Uživatel 1004010.10.2019 13:57:551 290 000
Uživatel 1246410.10.2019 13:57:291 281 000
Uživatel 1004010.10.2019 13:55:141 280 000
Uživatel 1246410.10.2019 13:54:331 271 000
Uživatel 1004010.10.2019 13:43:221 270 000
Uživatel 1246410.10.2019 13:42:101 261 000
Uživatel 1004010.10.2019 13:29:291 260 000
Uživatel 1246410.10.2019 13:27:151 251 000
Uživatel 1004010.10.2019 13:19:391 250 000
Popis:
Prodej zděný RD s dispozicí 2+1 a užitnou plochou 71m2, obec Horní Suchá, okres Karviná, Moravskoslezský kraj.

Předmět prodeje:
- pozemek parc.č. 126 o výměře 209 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 764, zp.využití rod.dům, v části obce Horní Suchá,
- pozemek parc.č. 127 o výměře 387 m2, zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 1918 pro katastrální území Horní Suchá, obec Horní Suchá, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Ostrava.

Rodinný dům je užívaný asi od roku 1955, jako nepodsklepený, o 1.NP, je součásti pozemku parc. čís. 126. Dispozičně obsahuje zádveří, chodbu, kuchyni, koupelna s WC a 2x pokoj. Dům byl rekonstruován a byla provedena přístavba zádveří od roku 2014, není užíván, jeho stavební a technický stav je dle znaleckého posudku dobrý. IS: napojeno na všechny sítě.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Výměry:
- užitná plocha 71,8m2
- zastavěná plocha 85,3m2
- celková výměra pozemků 596m2

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Termín a místo prohlídky nemovitosti:
I. termín: 10.9.2019 v 17:00hod.
II. termín: 24.9.2019 v 17:00hod.

Sraz účastníků k prohlídce je na adrese nemovitosti: Vnější 764/1, 735 35 Horní Suchá.
GPS souřadnice:  49.7973297N, 18.4782256E

Účast na prohlídce je třeba potvrdit minimálně 24 hodin předem e-mailem na adrese: charvat@gaute.cz.

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka v insolvenčním řízení.

Prodávající upozorňuje, že předmět prodeje je užíván a může být užíván i ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem, s tím že řešení této situace je plně v kompetenci kupujícího - vítěze aukce.

Předmětem prodeje nejsou movité věci a kuchyňská linka, vyobrazené na fotografiích.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem. 
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]