aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4100

Prodej RD 3+1 k rekonstrukci, k.ú. Brníkov, obec Mšené - lázně - snížení ceny !!!

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 05.02.2019 14:00:00
Aktuální čas 13.08.2020 17:09:17
Konec 15.05.2019 15:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 321 000 Kč
Aktuální cena 331 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto.jpg
 
Uživatel 1203415.05.2019 14:58:29 331 000
Uživatel 1181715.05.2019 10:44:11 330 000
Uživatel 1203414.05.2019 13:26:36 325 000
Uživatel 1181706.05.2019 01:39:18 321 000
Popis:
Prodej řadového RD 3+1 k rekonstrukci, pozemek CP 378 m2, k.ú. Brníkov, obec Mšené - lázně - snížení ceny !!!

Předmětem prodeje je řadový zděný rodinný dům 2+1 , přízemní,nepodsklepený.Dům je bez soc.zázemí, nemovitost není možno v tomto stavu užívat, je nutná rekonstrukce. Nemovitost je napojena na elektro a obecní vodovod, ostatní sítě v obci nejsou.. Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán.

Přesný popis stavu nemovitosti je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Upozornění : Na předmětu prodeje je Katastru nemovitostí zapsáno věcné břemeno pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Plocha:
Zastavěná plocha: 378 m2
Užitná plocha : 76 m2

Prohlídky:  dle dohody.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem. 

Kupující (vítěz aukce) je povinen uzavřít kupní smlouvu do 30-ti dnů od dne skončení aukce. Kupní cenu je povinen zaplatit před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.Věcná břemena zpeněžením nezanikají.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]