aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3760

Prodej RD 3+1 s dvojgaráží, nedokončené obytné podkroví, obec Zlechov, okr. Uherské Hradiště

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 26.11.2018 15:00:00
Aktuální čas 13.08.2020 15:41:36
Konec 16.01.2019 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 3 050 000 Kč
Aktuální cena 3 050 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 180 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
WP_20170913_10_08_38_Pro.jpg
 
Uživatel 1128916.01.2019 14:52:463 050 000
Popis:

Prodej rodinného domu 3+1, dvojgaráž , nedokončené podkroví, obec Zlechov, okr. Uherské Hradiště

Předmětem prodeje je zděný přízemní samostatný nepodsklepený RD  3+1 s nedokončeným obytným podkrovím. Nemovitost je napojena na rozvody vody, elektřiny, kanalizace a plynu. Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán. Předmětem prodeje je dále samostatná zděná dvojgaráž. Kvalita parcí a údržba objektu velmi dobrá.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Ve stejném insolvenčním řízení se zpeněžuje i stavebni pozemek v k.ú. Zlechov, www.verejnedrazby.cz/A3761.

Dispozice :

1.NP-  vstup, zádveří,hala, schodiště, chodba, ložnice, dětský pokoj, výstup do atria, WC, koupelna, technická místnost, kuchyně, obývací pokoj. Z atria vstup do letní kuchyně a skladové místnosti - 193 m2

Podkroví - nedokončeno( hotové jsou dělící vyzdívky, arkýřová okna, krov, krytins, záchytná folie), z podkladů vyplývá, že je uvažováno - WC, koupelna, 3 pokoje a hosp.půda - 193 m2

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Plocha pozemku: Celkem : 731 m2
Zastavěná : 229 m2

Prohlídky: dne 8.1.2019 ve 13 hod. na adrese Zlechov 156, účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky, a to mailem.

Prodávající upozorňuje, že předmět prodeje je užíván a může být užíván i ke dni podpisu kupní smlouvy dlužníkem s tím, že řešení této situace je plně v kompetenci kupujícího - vítěze aukce.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]