aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6634

Prodej RD s chatou, provozním objektem a pozemky, zast. plocha cca 412 m², pozemky celkem 4293 m², Česká Kamenice, Ústecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 25.04.2022 12:00:00
Aktuální čas 22.05.2022 03:25:35
Konec 25.05.2022 14:00:00
Zbývá 3 dny 10 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 2 000 000 Kč
Aktuální cena 2 000 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 80 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
P1080213.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Opakovaný prodej - snížená cena - RD s chatou, provozním objektem a pozemky, zastavěná plocha cca 412 m2, pozemky celkem 4293 m2, Česká Kamenice, Ústecký kraj

Rodinný dům č.p. 40

Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní dům s obyvatelným podkrovím. Objekt je založen na základových pasech s částečnou izolací. Obvodové zdivo provedeno částečně ze smíšeného zdiva a z hrázděného zdiva - dřevěné (roubenka). Vnitřní nosné zdivo je zděné, příčky také. Stropní konstrukce s trámovým podhledem. Střecha je sklonitá, sedlová, krov dřevěný, krytina taška. Okna dřevěná, dveře také - náplňové. Fasáda provedena částečně roubené zdivo a vápenná. Elektroinstalace světelná i motorová, vytápění na tuhá paliva, ohřev TUV elektrickým boilerem. Koupelna vybavena sprchový koutem, umyvadlem, splachovací WC.

Dispozice:

1. PP - schodiště, sklep

1. NP - vstup, chodba, schodiště, kuchyně s obývacím pokojem, koupelna s WC, komora

2. NP - podkroví - schodiště, pokoj, pokoj

Zastavěná plocha celkem činí cca 263 m2

Nemovitost je v průměrném technickém stavu s částečně zanedbanou stavební údržbou

Sítě: elektřina, vodovod – studna, pitná voda se však dováží, odpady vedeny trativodem do jímky

Chata s krovem neumožňující zřízení podkroví

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní objekt. Objekt je založen na základových pasech s částečnou izolací. Obvodové zdivo je dřevěné - oboustranně obíjené. Stropní konstrukce dřevěná. Střecha sklonitá, sedlová, kroj dřevěný, krytina - živočišné šablony. Okna a dveře dřevěné. Bez vybavení.

Dispozice:

1.NP - závětří, obyvatelná místnost

Zastavěná plocha celkem činí cca 20,5 m2

Provozní objekt

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepenou, přízemní stavbu se sklonitou střechou. Založení stavby je na základových pasech s izolacemi proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce jsou zděné. Stropní konstrukce s rovným podlhedem. Střešní konstrukce je sedlová - krytina eternitová, šablonová. Fasáda je vápenná, okna dřevěná, vrata dřevěná, dvěře taktéž. Podlahy jsou betonové. Vytápění chybí, ohřev vody také. Elektroinstalace je světelná i motorová.

Dispozice:

1.NP provozně skladovací prostory - bývalá dílna

Zastavěná plocha celkem činí cca 129 m2

UPOZORNĚNÍ:

Jedná se o prodej v rámci výkonu zástavního práva dle §1359 a násl. NOZ na návrh zástavního věřitele:

Oberbank AG pobočka Česká republika, IČO 26080222, sídlem České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II. 6/3 

Zástavní smlouva k nahlédnutí v sídle zprostředkovatele GAUTE a.s., Lidická 26, 602 00 Brno

Text oznámení o realizaci zástavního práva k nahlédnutí v sídle zprostředkovatele

Ve smyslu § 1365 odst. 2 NOZ je zástavní věřitel kdykoliv během výkonu zástavního práva změnit jeho způsob realizace, prodej zrušit nebo zastavit. 

Cena dosažená v aukci podléhá schválení zástavního věřitele.

Předmět prodeje je užíván osobou blízkou dlužnici, která je vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu. 

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku prodeje. Celkem 4.000 Kč.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena na účet zástavního věřitele nejpozději do 30 dní od sdělení souhlasu zajištěného věřitele s dosaženou cenou. 

Účastník aukce vstupem do aukce závazně akceptuje VZOR KUPNÍ SMLOUVY v příloze aukce

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím; 

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]