aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5384

Prodej RD s garáží a pozemky, užitná plocha RD: cca 247m2, pozemky celkem 2.596 m2 v obci Kněževísko

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 27.07.2020 11:01:00
Aktuální čas 12.08.2020 13:56:07
Konec 03.09.2020 13:00:00
Zbývá 21 dni 23 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 2 360 000 Kč
Aktuální cena 2 360 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_7989.JPG
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej RD s garáží a pozemky, celková výměra 2.596 m2 v obci Kněževísko

RD se nachází v části obci Letovice. Jedná se o samostatně stojící, částečně přízemní a částečně patrový rodinný dům s obytným podkrovím. Zdivo zděné, fasáda bez zateplení, na některých místech opadává. Dům je částečně podsklepený. Střecha krytá pálenými taškami, opatřená komínem a střešními okny. Stáří budovy cca 100 let. Okna domu jsou plastová, dveře prosklené. Součástí domu je oplocená zahrada. Přístup k nemovitosti je po nezpevněné komunikaci. Parkování možné na vlastním pozemku.

Součástí pozemků je garáž, přítřešek, kůlna a studna (18m hluboká)

Užitná plocha domu: cca 247 m2

Celková výměra pozemky celkem:
2.596 m2

Sítě: elektřina, vodovod, studna (nefunkční)

Vytápění:
ústřední tuhá paliva (nefunknční kotel), lokální elektrické - přímotopy

Ohřev vody:
bojler

Dispozice RD:
1.NP: 1x pokoj, kuchyně, 2x chodba, 2x předsíň, WC, komora, sauna a koupelna
2.NP: 4x pokoj, chodba, šatna
Podkroví: 1x pokoj

Garáž je zděné konstrukce se sedlovou střechou, vrata plechová, dvoukřídlá. Podlaha garáže je krytá keramickou dlažbou.

Více informací o nemovitosti naleznete ve znaleckém posudku, přiloženém níže, pod popisem aukce.

Adresa: Kněževísko 16, 679 61  Letovice – Kněževísko, okres Blansko, Jihomoravský kraj

GPS:
49.5469942N, 16.5595656E

Prohlídky: prohlídky jsou možné po domluvě, pro zájem na účasti prohlídky kontaktujte makléře: novakova@gaute.cz


Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 18.09.2019: 2.360.000 Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 52 INS 2899 / 2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Celá kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Kauce bude účastníku vrácena v plné výši po obdržení podepsaných kupních smluv a úhradě celé částky kupní ceny na účet majetkové podstaty dlužníka.  

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2 x 2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. 

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:

Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]