aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6459

Prodej RD s podkrovím a bazénem, vystavěn jako rekreační objekt, ZP domu 227m2, PZ 2.630m², obec Vinaře, okres Kutná Hora

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 02.12.2021 10:00:00
Aktuální čas 19.08.2022 12:08:20
Konec 24.02.2022 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena 4 460 000 Kč
Aktuální cena 4 460 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 200 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
Prodej rodinného domu, který byl původně realizován jako rekreační firemní zařízení. Takto byl realizován jak ve vnitřní dispozici tak i přístavbou bazénu a úpravou venkovních ploch (betonová a antuková plocha). Dům se nachází v obci Vinaře, okres Kutná Hora, Středočeský kraj - 10 km od centra Čáslavi. Celková zastavěná plocha domu 227m2. Pozemek o výměře 2.630m2.
 
Rodinný dům č.p. 142
Zděný samostatně stojící přízemní nepodsklepeny dům s obytným podkrovím s celkovou zastavěnou plochou 227m2.

Přízemí domu je tvořeno kuchyní s jídelní částí, velkým obývacím pokojem a krbem. Dále jsou v přízemí další dva pokoje, koupelna a wc.

Podkroví domu je využito ze dvou třetin vestavěnými pokoji a souvisejícím sociálním zázemím. Pokoje jsou prosvětleny střešními okny a krajní pokoj je doplněn vestavěným balkonem. Zbývající prostor podkroví slouží jako skladovací prostor.
 
IS: el. 230/400V, obecní kanalizace, obecní vodovod. Přípojka plynu přivedena na hranici pozemku. Ohřev TUV: elektrický bojler. Na pozemku se nalézá studna. Přístup je zajištěn z obecní komunikace. Celý prostor kolem domu a přilehlých zahrad je kompletně oplocen.

K domu je přistavěn objekt sloužící jako rekreační část - obsahuje vnitřní bazén a technologickou místnost, barové zázemí a sprchy. Prostor je otevřen prosklenou stěnou do zahrady. 

Dispoziční řešení, popis stavby a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín prohlídky: 12.1.2022 v 15:00 hod.
II. termín prohlídky: 26.1.2022 v 15:00 hod.
III. termín prohlídky: 16.2.2022 v 15:00 hod.
 
Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Vinaře 142, 286 01 Vinaře. GPS souřadnice: 49.9078422N, 15.5007450E
 
Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.
 
POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Jiřího Kalouska.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. St. 85/2, celková výměra 444 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba, budova s č.p. 142, objekt k bydlení, v části obce Vinaře,
- pozemek parc. č. St. 215, celková výměra 51 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba, budova bez č.p./č.e., jiná stavba,
- pozemek parc. č. 30/1, celková výměra 1.495 m2, zahrada
- pozemek parc. č. 30/5, celková výměra 640 m2, ostatní plocha,
- budova bez čp/če, zp. využití jiná stavba, postavená na pozemku parc.č. St. 215,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 10 pro katastrální území Vinaře, obec Vinaře, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).
 
Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

 
Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.
 
Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.
 
Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]