aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6412

Prodej RD se třemi bytovými jednotkami, užitná plocha domu 378m2, pozemek 2.752m², obec Staré Město, okres Uherské Hradiště

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 19.10.2021 10:00:00
Aktuální čas 28.06.2022 21:32:19
Konec 14.12.2021 14:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 700 000 Kč
Vyvolávací cena 8 700 000 Kč
Aktuální cena 8 706 500 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 240 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_7005 (1024x768).jpg
 
Uživatel 1828114.12.2021 13:58:258 706 500
Popis:
Prodej rodinného domu se třemi bytovými jednotkami, dvojgaráží, bazénem, posilovnou, ve Starém Městě - 1,5 km od centra Uherského Hradiště, Zlínský kraj. Celková užitná plocha domu 378m2. Pozemek o výměře 2.752m2.

Rodinný dům č.p. 976
Zděný řadový, částečně podsklepeny dům s jedním nadzemním podlažím a využívaným podkrovím. Fasáda domu je zateplená. Některé částí domu jsou vybaveny klimatizací. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě. Vytápění domu je zajištěno centrálním plynovým kotlem a voda je ohřívána elektrickým boilerem. K domu náleží podlouhlá rovinatá zahrada. Stavba není ve dvorní části zásadně zakreslená v katastru nemovitostí. Dům byl původně vystavěn pravděpodobně v 50. letech minulého století a od roku 2000 došlo k celkové adaptaci.
 
Dispoziční řešení a užitná plocha:

Dispoziční řešení, popis stavby a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf

Termin konání prohlídek:
I. termín prohlídky: 23.11.2021 v 11:00 hod.
II. termín prohlídky: 30.11.2021 v 11:00 hod.

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Huštěnovská č.p. 976, 686 03 Staré Město. GPS souřadnice: 49.0824100N, 17.4460758E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Prodej z majetkové podstaty v rámci insolvenčního řízení dlužníka Jana Marchi.

Předmět prodeje tvoří:
- pozemek parc. č. St. 994, celková výměra 401m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 976, bydlení, v části obce Staré Město,
- pozemek parc. č. 3206/4, celková výměra 1.553m2, zahrada
- pozemek parc. č. 3206/5, celková výměra 346m2, zahrada
- pozemek parc. č. 6053/257, celková výměra 452m2, orná půda,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 4218 pro katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště, obec Staré Město, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, KP Uherské Hradiště.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Předmět prodeje je ke dni prodeje užíván třetí osobou. Insolvenčnímu správci nebyl dlužníkem doložen žádný užívací titul (nájemní či podnájemní smlouva).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode skončení aukce.
Kupní cena musí být vítězem výběrového řízení zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podle ustanovení §295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Prodej podléhá schválení zajištěným věřitelem.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]