aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6408

Prodej rekreační chalupy s pozemkem, zastavěná plocha 266,71 m², pozemky celkem 1178 m², k.ú. Jílové u Děčína, Ústecký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 21.10.2021 12:00:00
Aktuální čas 03.07.2022 14:09:41
Konec 24.11.2021 14:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 720 000 Kč
Aktuální cena 1 850 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_20211023_161646.jpg
 
Uživatel 1841624.11.2021 14:27:561 850 000
Uživatel 1832424.11.2021 14:24:291 830 000
Uživatel 1841624.11.2021 14:22:531 820 000
Uživatel 1832424.11.2021 14:19:421 810 000
Uživatel 1841624.11.2021 14:17:471 800 000
Uživatel 1408924.11.2021 14:13:241 790 000
Uživatel 1841624.11.2021 14:12:461 770 000
Uživatel 1408924.11.2021 14:11:211 750 000
Uživatel 1841624.11.2021 14:08:401 710 000
Uživatel 1408924.11.2021 14:07:501 690 000
Uživatel 1841624.11.2021 14:06:161 670 000
Uživatel 1832424.11.2021 14:05:551 650 000
Uživatel 1841624.11.2021 14:04:011 600 000
Uživatel 1832424.11.2021 14:02:241 590 000
Uživatel 1825524.11.2021 14:01:101 570 000
Uživatel 1832424.11.2021 14:00:251 560 000
Uživatel 1841524.11.2021 13:59:441 545 000
Uživatel 1825524.11.2021 13:59:081 540 000
Uživatel 1839624.11.2021 13:58:191 510 000
Uživatel 1838124.11.2021 13:58:051 508 000
Uživatel 1829524.11.2021 13:56:361 505 000
Uživatel 1832424.11.2021 13:53:581 500 000
Uživatel 1838124.11.2021 13:53:431 456 000
Uživatel 1841524.11.2021 13:48:441 455 000
Uživatel 1408924.11.2021 13:45:311 450 000
Uživatel 1840724.11.2021 13:34:481 400 000
Uživatel 1408924.11.2021 12:56:101 350 000
Uživatel 1825524.11.2021 12:25:331 301 000
Uživatel 1841624.11.2021 12:11:571 300 000
Uživatel 1832424.11.2021 12:04:341 200 000
Uživatel 1841524.11.2021 11:42:321 162 000
Uživatel 1825524.11.2021 10:27:151 161 000
Uživatel 1840724.11.2021 10:15:151 160 000
Uživatel 1839624.11.2021 09:52:201 134 000
Uživatel 1829524.11.2021 09:37:221 133 000
Uživatel 1825524.11.2021 09:16:291 103 000
Uživatel 1841524.11.2021 07:11:271 102 000
Uživatel 1824223.11.2021 21:14:321 101 000
Uživatel 1840723.11.2021 21:04:111 100 000
Uživatel 1824223.11.2021 18:15:19 986 000
Uživatel 1829523.11.2021 18:08:15 985 000
Uživatel 1824223.11.2021 16:32:08 945 000
Uživatel 1841523.11.2021 16:30:47 944 000
Uživatel 1824223.11.2021 15:57:47 943 000
Uživatel 1841523.11.2021 15:46:50 942 000
Uživatel 1824223.11.2021 15:36:27 941 000
Uživatel 1842423.11.2021 15:05:05 940 000
Uživatel 1824223.11.2021 08:25:08 938 000
Uživatel 1841522.11.2021 19:45:38 937 000
Uživatel 1824222.11.2021 15:44:41 936 000
Uživatel 1841522.11.2021 15:17:51 935 000
Uživatel 1824222.11.2021 13:23:09 934 000
Uživatel 1841522.11.2021 10:46:05 933 000
Uživatel 1838122.11.2021 10:36:37 932 000
Uživatel 1824218.11.2021 14:14:50 931 000
Uživatel 1829518.11.2021 10:08:37 930 000
Uživatel 1824216.11.2021 21:24:12 901 000
Uživatel 1832416.11.2021 19:52:04 900 000
Uživatel 1824203.11.2021 11:56:50 851 000
Uživatel 1408903.11.2021 11:40:26 850 000
Uživatel 1824203.11.2021 07:50:25 801 000
Uživatel 1408902.11.2021 14:35:44 800 000
Uživatel 1814702.11.2021 14:20:55 751 000
Uživatel 1408902.11.2021 14:14:39 750 000
Uživatel 1824201.11.2021 15:52:41 720 000
Popis:
Prodej rekreační chalupy s pozemkem, zastavěná plocha 266,71 m², pozemky celkem 1178 m², k.ú. Jílové u Děčína, Ústecký kraj

Samostatně stojící nepodsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími a půdním prostorem sedlové střechy. Nosné konstrukce smíšené zdivo, základy betonové s kamenem, bez izolací. Stropy dřevěné trámové s rovným podhledem. Krov je dřevěný vázaný, krytina eternitové šablony. Klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Úpravy povrchů vápenné a nátěry, vnější totéž s dřevěným obložením.

Vytápění lokální kamny elektroinstalace světelná i motorová. Vnitřní kanalizace svedena trativodem. Kuchyně, WC, koupelna - podstandardní vybavení, koupelna - sprchový kout. Teplá voda bojler.

Dispozice: 1.NP - vstup, WC, koupelna, kuchyň, 2x obývací pokoj, dílna. V 2.NP chodba a 2x dva pokoje z každé strany. Půdní prostor pod sedlovou střechou

Sítě: přípojka el. energie, vody a kanalizace, přípojky nebylo možné ověřit

Adresa: Javorská ev. č. 31, 407 01 Jílové

GPS: 50.7577769N, 14.1102592E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčním řízení:   KSUL 79 INS 23255 / 2019

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]