aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4230

Prodej rekreační chaty 2+kk se zahradou, pozemky 536m2, Vtelno, okres Most

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 04.04.2019 17:13:00
Aktuální čas 01.10.2020 00:32:21
Konec 08.05.2019 13:20:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 700 000 Kč
Aktuální cena 855 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
IMG_2585.JPG
 
Uživatel 1177008.05.2019 13:17:28 855 000
Uživatel 1185808.05.2019 13:17:07 850 000
Uživatel 1177008.05.2019 13:13:21 835 000
Uživatel 1185808.05.2019 13:12:52 830 000
Uživatel 1177008.05.2019 13:11:16 825 000
Uživatel 1185808.05.2019 13:08:41 820 000
Uživatel 1177008.05.2019 13:07:14 810 000
Uživatel 1185808.05.2019 13:06:11 800 000
Uživatel 1177008.05.2019 13:03:44 790 000
Uživatel 1185808.05.2019 13:03:15 785 000
Uživatel 1177008.05.2019 13:02:00 775 000
Uživatel 1185808.05.2019 13:01:26 770 000
Uživatel 1177008.05.2019 12:59:29 760 000
Uživatel 1185808.05.2019 12:59:14 750 000
Uživatel 1177008.05.2019 12:57:50 735 000
Uživatel 1185808.05.2019 12:57:24 725 000
Uživatel 1177008.05.2019 12:53:51 715 000
Uživatel 1185808.05.2019 12:50:26 710 000
Uživatel 1177008.05.2019 12:25:15 700 000
Popis:
Prodej rekreační chaty 2+kk se zahradou, pozemky 536m2, Vtelno, okres Most

Prohlídka 26.4.2019 v 16:00 sraz u vstupu do zahrádkářské kolonie

účast nutno potvrdit telefonicky nebo mailem +420605341674, machacek@gaute.cz

Samostatně stojící chata s obytným podkrovím a volným půdním prostorem. Není zateplena. Okna dřevěná. Kolaudováno v roce 2000. Chata v dobrém, udržovaném stavu

Připojeno na el. energii, vodovod, ohřevb TUV pomocí boileru

Kanalizace do septiku

Podrobnosti o předmětu prodeje naleznete ve znaleckém posudku ke stažení pod textem.

Předmět prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty!!! Nelze uplatnit odpočet

Prohlídky po domluvě

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]