aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6221

Prodej rodinného domu, užitná plocha 91,68 m², pozemek celkem 245 m², obec Městec Králové, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 20.07.2021 10:00:00
Aktuální čas 02.07.2022 06:41:55
Konec 24.08.2021 14:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 1 800 000 Kč
Aktuální cena 2 150 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
CIMG2550.JPG
 
Uživatel 1794224.08.2021 13:58:592 150 000
Uživatel 1134924.08.2021 13:58:432 100 001
Uživatel 1794224.08.2021 13:57:412 050 000
Uživatel 1134924.08.2021 13:56:282 000 001
Uživatel 698124.08.2021 13:55:591 951 000
Uživatel 1794224.08.2021 13:55:001 950 000
Uživatel 1134924.08.2021 13:47:251 900 000
Uživatel 698124.08.2021 13:44:361 851 000
Uživatel 1134924.08.2021 13:31:501 850 000
Uživatel 1788724.08.2021 12:42:541 801 000
Popis:

Prodej rodinného domu, užitná plocha 91,68 m², pozemek celkem 245 m², obec Městec Králové, Středočeský kraj

Vnitřní řadová stavba, která je z malé části podsklepená, má jedno nadzemní podlaží a půdní prostor pod sedlovou střechou. Celkový půdorysný tvar domu je přibližně do písmene L, orientace vstupního průčelí domu je na Z. Dům je napojen na pitnou vodu z vlastní studny a el. energii. Kanalizace je svedena do jímky s přepadem do veřejného řadu. Plynová přípojka je pouze zakončena ve skříni na fasádě. Rodinný dům postavený kolem roku 1910. V roce 1976 byla provedena přestavba původního domu do současného stavu (vzniklo obytné dvorní křídlo z původně vedlejších staveb). Během dalších let byla prováděna běžná údržba. V roce 2008 byla provedena výměna střešních latí a střešní krytiny, v roce 2016 byla provedena rekonstrukce koupelny a WC.

Základy jsou kamenné bez účinných izolací proti zemní vlhkosti. Nosné konstrukce jsou ze smíšeného zdiva (kámen Opuka + pálená cihla) o tl. 45-65 cm. Stropní konstrukce jsou trámové s rovným podhledem. Střecha je sedlová na uliční straně a pultová nad dvorní části, krov dřevěný, krytina z betonové tašky. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnitřní omítky jsou hladké vápenné štukové. Vnější fasáda je břízolitová. Podlahy jsou kryté PVC, koberci a keramickou dlažbou. Okna jsou dřevěná zdvojená. Dveře vchodové jsou dřevěné prosklené, interiérové plné nebo prosklené do ocelových zárubní. Vytápění je lokální akumulačními kamny. Elektroinstalace je provedena světelná a motorová. Rozvody vody jsou provedeny teplé i studené. Ohřev TUV pomocí el. bojleru 150l. Kanalizace je dle sdělení svedena do řadu. Hygienické vybavení tvoří umyvadlo, sprchový kout, splachovací WC. Kuchyň je vybavena sporákem a menší linkou (vybavení kuchyní není součástí obvyklé ceny). Ostatní vybavení chybí.

Dispoziční řešení:

1.PP - sklep přístupný poklopem po schodech ze dvora

1.NP - průjezd (možnost parkování os. automobilu), vstupní chodba procházející domem, kuchyně, obývací pokoj s okny do ulice, chodba, koupelna, WC, komora, dva pokoje ve dvorním křídle.

Výměry:

1.PP

sklep                          5,18 m2

1.NP

průjezd                      10,90 m2

chodba                       6,30 m2

kuchyně                     11,90 m2

obývací pokoj           19,65 m2

chodba                      3,80 m2

koupelna                   4,65 m2

WC                             0,90 m2

komora                      1,40 m2

pokoj                          15,00 m2

ložnice                       12,00 m2

Sítě: voda, elektřina, kanalizace

Adresa: Klicperova 179, 289 03 Městec Králové

GPS: 50.2074781N, 15.3004508E

Osobní prohlídka pro zájemce se koná dne 14.8.2021 od 14:00 hod. do 16:00 hod. Na prohlídku je nutné se předem nahlásit u makléře na emailu stejskal@gaute.cz

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníků v insolvenčním řízení: KSPH 65 INS 3916 / 2018

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost je aktuálně obývána dlužníkem

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce (zajištěného věřitele)

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat.

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (4.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]