aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5248

Prodej samostatně stojícího RD 1+1, užitná plocha 93 m², pozemky 711 m², obec Mikulášovice – Mikulášovičky, Ústecký kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon 739003015
Začátek 09.03.2020 14:00:00
Aktuální čas 06.04.2020 22:05:16
Konec 14.04.2020 14:00:00
Zbývá 7 dni 15 hodin
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 225 000 Kč
Aktuální cena 225 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
0001.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:
OPAKOVANÁ AUKCE, snížená cena - Prodej samostatně stojícího RD 1+1, užitná plocha 93 m², pozemky 711 m²

Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt samostatně stojícího rodinného domu s jednou bytovou jednotkou se sedlovou střechou s půdou, nevyužitelnou k bydlení stojící na vlastním pozemku s příslušenstvím tvořící vedlejší stavbu – dřevěnou kůlnu, oplocení,

Inženýrské sítě: elektřina, voda se donáší ze studny

Celková plocha pozemků činí 711 m2. Pozemky netvoří ucelený celek, ale část pozemku (zahrada) je oddělena místní přístupovou komunikací.

Dispozice:
V 1.NP jsou v pravé části objektu – bývalé provozní části – 2x komora, chodba, vstup do sklepa, který je umístěn ve svahu a též vstup do přístavku v zahradní části, kde je umístěno suché WC.
Ve 2.NP je bytová jednotka po dřevěném jednoramenném schodišti. Dispozičně se jedná o jednotku 1+1, dále je v patře menší skladovací místnost.

Dle odhadu:
1.NP: komora 1 – 11, 88 m2, komora 2 – 10,35 m2, sklepní prostor 22,32 m2.
2.NP: kuchyně 11,88 m2, pokoj 17,82 m2, komora 29,7 m2.

Bližší informace jsou uvedeny ve znaleckém posudku pod textem v rámci přílohy.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Prohlídka možná po předchozí domluvě

Jedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěného věřitele.


Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]