Evid. číslo: A5248

Prodej samostatně stojícího RD 1+1, užitná plocha 93 m², pozemky 711 m², obec Mikulášovice – Mikulášovičky, Ústecký kraj

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 09.03.2020 14:00:00
Aktuální čas 25.04.2024 05:55:27
Konec 14.04.2020 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 225 000 Kč
Aktuální cena 470 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Stejskal
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 09.03.2020 14:00:00
Konec 14.04.2020 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 225 000 Kč
Aktuální cena 470 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 25 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 12745 14.04.2020 14:28 470 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 14:27 465 000 Kč

Uživatel 12745 14.04.2020 14:24 460 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 14:18 455 000 Kč

Uživatel 12745 14.04.2020 14:17 450 000 Kč

Uživatel 12746 14.04.2020 14:17 420 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 14:14 415 000 Kč

Uživatel 12745 14.04.2020 14:14 410 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 14:12 405 000 Kč

Uživatel 12745 14.04.2020 14:11 400 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 14:11 365 000 Kč

Uživatel 12746 14.04.2020 14:10 360 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 14:08 355 000 Kč

Uživatel 12746 14.04.2020 14:08 350 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 14:07 345 000 Kč

Uživatel 12746 14.04.2020 14:06 340 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 14:05 325 000 Kč

Uživatel 12746 14.04.2020 14:05 320 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 14:03 315 000 Kč

Uživatel 12746 14.04.2020 14:03 310 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 14:02 305 000 Kč

Uživatel 12746 14.04.2020 14:02 300 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 14:01 285 000 Kč

Uživatel 12746 14.04.2020 14:00 280 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 13:58 275 000 Kč

Uživatel 12746 14.04.2020 13:58 270 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 13:58 265 000 Kč

Uživatel 12745 14.04.2020 13:58 260 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 13:57 240 000 Kč

Uživatel 12746 14.04.2020 13:55 235 000 Kč

Uživatel 12745 14.04.2020 13:54 230 000 Kč

Uživatel 12744 14.04.2020 10:54 225 000 Kč

Popis

OPAKOVANÁ AUKCE, snížená cena - Prodej samostatně stojícího RD 1+1, užitná plocha 93 m², pozemky 711 m²

Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt samostatně stojícího rodinného domu s jednou bytovou jednotkou se sedlovou střechou s půdou, nevyužitelnou k bydlení stojící na vlastním pozemku s příslušenstvím tvořící vedlejší stavbu – dřevěnou kůlnu, oplocení,

Inženýrské sítě: elektřina, voda se donáší ze studny

Celková plocha pozemků činí 711 m2. Pozemky netvoří ucelený celek, ale část pozemku (zahrada) je oddělena místní přístupovou komunikací.

Dispozice:
V 1.NP jsou v pravé části objektu – bývalé provozní části – 2x komora, chodba, vstup do sklepa, který je umístěn ve svahu a též vstup do přístavku v zahradní části, kde je umístěno suché WC.
Ve 2.NP je bytová jednotka po dřevěném jednoramenném schodišti. Dispozičně se jedná o jednotku 1+1, dále je v patře menší skladovací místnost.

Dle odhadu:
1.NP: komora 1 – 11, 88 m2, komora 2 – 10,35 m2, sklepní prostor 22,32 m2.
2.NP: kuchyně 11,88 m2, pokoj 17,82 m2, komora 29,7 m2.

Bližší informace jsou uvedeny ve znaleckém posudku pod textem v rámci přílohy.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Prohlídka možná po předchozí domluvě

Jedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěného věřitele.


Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce