aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6554

Prodej samostatně stojícího RD 5+kk s vinným sklepem, bazénem, garáží, pozemek 1793 m2,obec Zaječí, okr.Břeclav-VIDEOPROHLÍDKA !

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 31.03.2022 10:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 13:41:53
Konec 1.kola 24.05.2022 18:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6554
čas předložení návrhů 2.kola do 25.05.2022 11:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 25.05.2022 14:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 13 500 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 250 000 Kč
Dosažená cena 13 500 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC08544-HDR-Edit.jpg
 
Popis:

Nejvyšší nabídka předložená ve 2. kole výběrového řízení činí: 13,500.000,- Kč.

Prodej samostatně stojícího RD 5+kk s vinným sklepem, venkovním bazénem, garáží, pozemek 1793 m2, obec Zaječí, okr. Břeclav

Vesnice Zaječí byla založena na počátku 13. století a kolonizována německým obyvatelstvem. Poprvé je připomínána v roce 1222 v souvislosti s farním kostelem. V roce 1335 udělil markrabě Karel městečku obilní trh a právo volného obchodu.

První zmínka o vinařství v obci je už z roku 1252, kdy Boček z Obřan daroval mj. třetinu vinného desátku žďárskému klášteru.

 

Předmětem prodeje jsou nepodsklepený, samostatně stojící, zděný rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, garáží, pozemky, vedlejší stavba s vinným sklepem, venkovní bazén, jezírko. Nemovitost je napojena na tyto IS – voda, veřejná kanalizace, elektřina (230/400V).

Prodávající prohlašuje, že na části pozemků parc.č. 1734/3 a 1734/5 se nachází zděná vedlejší stavba o zastavěné ploše 103,45 m2, užívaná jako vinný sklep s posezením. Tato stavba není zanesena v dokumentech katastru nemovitostí, ale je součástí shora uvedených parcel a rovněž předmětem prodeje.

VIDEOPROHLÍDKA:Dispozice 1.NP :

Zádveří                            14,06 m2

WC                                   1,80 m2

Komora                             3,28 m2

Obytný prostor s KK          45,83 m2

Pokoj, šatna                     27,08 m2

Pokoj                              12,45 m2

Koupelna                           5,86 m2

Technická místnost             7,03 m2

Chodba                             9,01 m2

Koupelna                           5,55 m2

Pokoj                              14,70 m2

Pracovna                           8,40 m2

Garáž                              49,78 m2

Terasa                             53,51 m2

 

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách. 

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Plocha :

Pozemku celkem : 1793 m2
Zastavěná : 249,30 m2

Užitná : 258,34 m2

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení, pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Prohlídky :  dle dohody , využijte možnost videoprohlídky v inzerci.

Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Domky 530, Zaječí.
Účast na prohlídce je třeba domlouvat s předstihem a to mailem na: kunstova@gaute.cz nebo na tel. 603 821 159, p. Kunstová.

Nabídku kupní ceny může účastník, který v rámci prvního kola tohoto výběrového řízení řádně uhradil kauci, učinit elektronicky v systému.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A6554.

Minimální požadovaná cena ve VŘ:13,500.000 Kč,

Cena dle znaleckého posudku ze dne 6.9.2021: 15,000.000,-Kč.

Termíny:

Termín složení kauce: do 24.5.2022 do 18:00 hod..

Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 25.5.2022 do 11:00hod..

Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 25.5.2022 do 14:00hod..

Kauce: 250.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).
 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k vyhlášení vítěze VŘ a odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka ).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.
Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán, proto je uváděna energetická tř. G..

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]