aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3292

Prodej samostatně stojícího RD 6+1 , obec Tišice,okr. Mělník - snížení ceny !!!

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 29.03.2018 13:00:00
Aktuální čas 30.05.2020 19:32:30
Konec 13.11.2018 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 2 600 000 Kč
Aktuální cena 2 600 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 140 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
IMG_20180314_095438.jpg
 
Uživatel 867413.11.2018 14:50:052 600 000
Popis:

Prodej samostatně stojícího rodinného domu  6+1 s pozemkem, obec Tišice, okr. Mělník - snížení ceny !!

Předmětem prodeje je samostatně stojící, zděný, rodinný dům 6+1 s pozemkem. Jedná se o přízemní objekt se sedlovou střechou a využitým podkrovím. Dům není cca 4 roky trvale obýván, je odpojed od přívodu vody a elektro. Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán. Upozornění : na rozdíl od informací ve znaleckém posudku, ve skutečnosti není nemovitost vybavena elektrokotlem.

Dispozice :
1.NP – zádveří, obývací prostor s kuchyní, dvě místnosti, koupelna a WC
Podkroví - schodiště, chodba, 2 místnosti a WC

Plocha: Celkem : 365 m2
Zastavěná : 111 m2
Zahrada : 227 m2

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Movité věci  uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Prohlídky: dne 22.10.2018 v 10 hod. na adrese Souběžná 143, Tišice.


Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem !

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]