aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3666

Prodej samostatně stojícího RD se 3 byty a zahradou , obec Nymburk, okr. Nymburk

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 26.09.2018 11:00:00
Aktuální čas 21.09.2020 01:34:16
Konec 31.01.2019 16:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 4 430 000 Kč
Aktuální cena 4 430 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 230 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto 1 – kopie.jpg
 
Uživatel 1138431.01.2019 15:43:214 430 000
Popis:

Prodej samostatně stojícího domu se 3 byty, pozemek CP 555 m2, obec Nymburk.

Předmětem prodeje je samostatně stojící, zděný rodinný dům se třemi bytovými jednotkami ( 2+1, 2+kk, 4+1 + další 2 obytné místnosti) a pozemkem na nároží ulic Kramolínova a Maršála Koněva v obci Nymburk. RD je částečně podsklepený, má 2 NP, na části půdorysu je 3.NP a nevyužitý půdní prostor. Nemovitost je napojena  na veškeré IS – voda, kanalizace, elektřina a plyn. Exteriér domu je v dobrém stavu, interiér značně vybydlen, plynoměr je odpojený.

Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán. Na předmět prodeje není uzavřena žádná Nájemní smlouva.

Dispozice :

1.PP - schodiště,chodba, 2x sklep,  ( 5,6 m2, 3,4 m2)
1.NP-  BJ 2+1 ( dle dostupných info) vstup, koupelna s WC ( 5,3 m2), komora, kuchyně ( 10,3 m2), pokoj ( 19 m2), pokoj ( 12,5 m2)

-   BJ 2+kk, koupelna s WC ( 3,5 m2), komora, vstup ( 3,5 m2), obytná kuchyně, pokoj ( 12,8 m2)

2.NP-  BJ 4+1, chodba ( 5,7 m2), koupelna ( 3,1 m2), WC, kuchyně ( 12 m2), 4 x pokoj ( 23,8 m2, 20,6 m2, 21 m2, 12 m2), chodba se schodištěm, 2 komory, pokoj
3.NP – 2 x místnost ( 18,8 m2, 21,1 m2), půda

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Plocha pozemku: Celkem : 555 m2
Zastavěná : 263 m2
Zahrada : 292 m2

Prohlídky: dne 2.11.2018 v 15 hod na adrese Kramolínova 32, Nymburk. Účast na prohlídce je třeba domlouvat předem a to mailem na: kunstova@gaute.cz.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]