aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6361

Prodej souboru pohledávek o nominální hodnotě cca 14 439 717 Kč; prodej v rámci insolvenčního řízení MSPH 59 INS 17512/2015

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 13.09.2021 10:00:00
Aktuální čas 25.10.2021 21:37:39
Konec 14.10.2021 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 14 440 Kč
Aktuální cena 14 440 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
foto pohledávka.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej souboru pohledávek o nominální hodnotě cca 14 439 717 Kč prodej v rámci insolvenčního řízení MSPH 59 INS 17512/2015

Popis prodávaných pohledávek uveden v Příloze PŘEDMĚT PRODEJE

Přílohy:
- Soupis majetkové podstaty dlužníka Pavel Tahal
- A6361 PŘEDMĚT PRODEJE
- soubor DATA.zip obsahující dokumentaci k pohledávkám, konkrétně se jedná o:

k položce č. 31 soupisu – zatím bez dokumentace, zajišťujeme rozsudek s doložkou právní moci;

k položce č. 32 soupisu – rozsudek Okresního soudu Praha-západ a potvrzující rozsudek Krajského soudu v Praze;

k položce č. 33 soupisu – rozsudek Krajského soudu v Praze a opravné usnesení;

k položce č. 34 soupisu – bez dokumentace

k položce č. 35 soupisu – bez dokumentace

k položce č. 37 soupisu – rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1;

k položce č. 38 soupisu – rozsudek Městského soudu v Praze

k položce č. 39 soupisu – bez dokumentace

k položce č. 40 soupisu – rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 a vyrozumění o zahájení exekuce.

UPOZORNĚNÍ:
Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 14 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat

Kupující bude zavázán převzít Předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost Předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav Předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti Předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupující hradí poplatky spojené s registrací Předmětu prodeje ve veřejných seznamech a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]