Evid. číslo: A7151

Prodej spoluvl. podílu id. 5/6 na RD a na PZ, obec Vřesovice, okr. Hodonín

Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 16.02.2024 10:30:00
Aktuální čas 25.04.2024 13:21:51
Konec 16.04.2024 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 499 000 Kč
Aktuální cena 499 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Aukce Anglická
Vyřizuje Lenka Kunstová
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 16.02.2024 10:30:00
Konec 16.04.2024 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 499 000 Kč
Aktuální cena 499 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Žádné příhozy zatím nebyly učiněny.

Popis

Prodej spoluvl. podílu id. 5/6 na RD s příslušenstvím a na PZ, obec Vřesovice, okr. Hodonín

Předmět prodeje se skládá:

Spoluvlastnický podíl o velikosti id.5/6 na:

1. pozemek parc.č. St.246, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Vřesovice, č.p. 49, rod. dům

2.  pozemek parc.č. St.356/3, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště

to vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 789 pro katastrální území Vřesovice, obec Vřesovice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Kyjov, to vše se všemi součástmi a příslušenstvím.

1.  Rodinný dům je krajní řadový, zděný, nepodsklepený s 1.NP, s nevyužívanou půdou. Celkový stavebně-technický stav domu je špatný, s nutností celkové rekonstrukce. Součástí zastavěné plochy je dále hospodářská část, sklad, kopaná studna. Celková podlahová plocha s příslušenstvím činí 182 m2. Vstup z ulice je z přední uliční strany občanským vstupem nebo je možný průjezdem do dvora v levé části uliční strany.

IS: rozvody vody pro studenou a teplou vodu, plyn, rozvod elektro. Dům je odpojen od všech zdrojů energie, proto jsou všechny rozvody a zařízení, které jsou závislé na dodávce médií nefukční.

Dispozice RD je 2+1: dva pokoje, kuchyně, koupelna s WC, veranda se vstupem na dvůr. Podkroví není využíváno.

Zastavěná plocha: 332 m2

Prohlídky nemovitosti: dle domluvy na adrese Vřesovice 49, 696 48 Vřesovice. Účast na prohlídce je nutné domlouvat, a to nejpozději 48 hodin předem na e-mail: kunstova@gaute.cz.

2.  Pozemek parc.č. St. 356/3 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště

Pozemek se nachází na okraji obce za bytovou stavbou Vřesovice 246. Na pozemku již není zbořeniště, ale je zastavěna nedokončenou a nezkolaudovanou stavbou garáže. Pozemek lze připojit na všechny IS v obci.

Celková plocha: 42 m2

GPS: 49.0560731N, 17.2118661E

Na LV je pro parc.č. 356/3 zapsáno Upozornění na výzvu zapsanou v záznamu pro další řízení – ZDŘ – 130/2021-738 – nesoulad se skutečným stavem – nezapsaná stavba.

Přesný popis nemovitosti je uveden v Popisu předmětu prodeje.pdf, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

 Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode skončení aukce, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

 Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí (1x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Podmínky prodávajícího:

  • věci uvedené v Předmětu prodeje jsou prodávány a předávány tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;
  • kupující bude zavázán převzít věci uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Zobrazit celý popis

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce