aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6755

Prodej spoluvl. podílu o velikosti 5/8 na RD 3+1 s přilehlými stavbami, pozemek celkem 1887m2 RD, obec Lískovice, okres Jičín

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 12.09.2022 09:00:00
Aktuální čas 08.12.2022 17:17:49
Konec 01.11.2022 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 500 000 Kč
Vyvolávací cena 455 406 Kč
Aktuální cena 455 406 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
foto0.jpg
 
Uživatel 1778701.11.2022 11:01:09 455 406
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 5/8 na zemědělské usedlosti 3+1 s přilehlými stavbami, pozemek celkem 1887m2 RD, obec Lískovice, okr. Jičín

Nemovitost je tvořena pozemkem p.č. st.24, jehož součástí je samostatně stojící zemědělská usedlost č.p. 23, dále samostatně stojící zděná a dřevěná kolna, venkovní úpravy a trvalé porosty. Pozemky p.č. 34/1 a 33/5 jsou užívány jako zahrada s venkovními úpravami a trvalými porosty.

Obytná část je obdélníkového půdorysu s přistavěnou přízemní dřevěnou verandou do nádvoří a zděnou přízemní přístavbou kuchyně, spíže a komory do zahrady. Přístavby nejsou zakreslené v katastrální mapě. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku 3+1.

Vytápění je lokálními kamny na tuhá paliva s krbovými kamny, ohřev vody v koupelně el. bojlerem.

Nemovitost je napojena na tyto IS – voda, elektřina, kanalizace do jímky, je možnost napojení na veřejný rozvod kanalizace.

Adresa nemovitosti: Lískovice 23, 508 01 Lískovice

GPS souřadnice: N 50°20.12867', E 15°33.12493'

Obec Lískovice se nachází v okrese Jičín, Královehradeckém kraji. Je situována cca 7 km jihozápadně od Hořice, cca 20 km jihovýchodně od Jičína a cca 25 km severozápadně od Hradce Králové.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení, pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka ).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.
Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán, proto je uváděna energetická tř. G..

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]