aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5932

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/3 pozemku , orná půda, k.ú. Horoušany, okr. Praha-východ

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 20.04.2021 11:00:00
Aktuální čas 29.06.2022 21:06:16
Konec 04.06.2021 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 376 000 Kč
Aktuální cena 400 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
mapy.jpg
 
Uživatel 1776204.06.2021 08:58:57 400 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu id.1/3 pozemku o celkové výměře 19.904 m2 (tj.id. 6635 m2) , k.ú. Horoušany, obec Horoušany, okr. Praha - východ

 

Dle údajů z KN jde o ornou půdu. Dle informací veřejného registru půdy je předmět prodeje užíván. 

Přesný popis nemovitosti uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce.

Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Prohlídky : jsou možné kdykoliv, pozemky jsou volně přístupné GPS:  50°06'05.60"N, 14°45'36.99"E. 

Jedná se o prodej pozůstalosti. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.

Cena dosažená v aukci podléhá schválení likvidačního správce pozůstalosti.

Kupní cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy - rozdělení ceny dosažené v aukci. Vítěz aukce je dle článku  X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít  zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem. 

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny likvidačním správcem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.


Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).
 
Prodávající prohlašuje, že práva třetích osob a omezení vlastnických práv zaniknou podle § 236 a § 277 zákona č. 292/2013, zákona o zvláštních řízeních soudních. Prodávající dále prohlašuje, že není v nakládání s věcmi uvedenými v Příloze č. 1 této smlouvy omezen předkupním právem ve prospěch třetí osoby.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]