aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4214

Prodej spoluvlastnického podílu o vel. id. 1/7 na bytovém domě o 6 bytech, Malé Svatoňovice, Královéhradecký kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 01.04.2019 15:36:00
Aktuální čas 01.04.2020 05:49:23
Konec 30.04.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 229 000 Kč
Aktuální cena 229 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 20 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
1.jpg
 
Uživatel 1167108.04.2019 22:16:08 229 000
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu o vel. id. 1/7 na bytovém domě o 6 bytech, Malé Svatoňovice, Královéhradecký kraj

Prodej spoluvlastnického podílu o vel. id. 1/7 na bytovém domě č.p. 12 na ulici Nádražní v Malých Svatoňovicích. Bytový dům nebyl rozdělen na bytové jednotky, jedná se tedy o podíl na celém domě, zastavěném pozemku a zahradě. Dům pochází z roku 1900, od té doby proběhlo několik rekonstrukcí. V roce 1997 nabyl insolvenční dlužník id. 1/7 domu (bývalý sklad v přízemí) a přestavěl ji na bytovou jednotku 1+kk s příslušenstvím o užitné ploše 44,86 m2. Tato jednotka je napojena na vedlejší rodinný dům, který je také prodáván v online aukci na serveru www.verejnedrazby.cz. Původní přístup z domu č.p. 12 je v současné době zazděn. Tyto stavební změny nejsou doposud zkolaudovány. Bytová jednotka je vytápěna etáž. topením s kotlem na plyn.

Odkaz na aukci sousedního rodinného domu zde: www.verejnedrazby.cz/A4215

Částečně podsklepený bytový dům je krajní, řadový, o dvou nadzemních podlažích s obytným podkrovím. Za domem se nachází svažitá zahrada, přístup k zadní části domu zajištěn věcnými břemeny práva chůze a strpění lešení na dvoře.

Více fotografií ve znaleckém posudku dole na stránce aukce v přiložených souborech.

Sítě: voda, el. en., kanalizace, septik, plyn

Dispozice nezkolaudovaného bytu 1+kk: obytná místnost, kuchyň (chybí kuchyňská linka), koupelna, WC

Adresa: Nádražní 12, 542 34 Malé Svatoňovice

GPS: 50.5335681N, 16.0504956E

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 20.05.2015: 323.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSHK 33 INS 20262/2016

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje má přístup z vedlejšího bytového domu, původní přístup z domu č.p. 12 byl zazděn. Provedené stavební změny nebyly zkolaudovány.

UPOZORNĚNÍ: Na pozemku parc. č. 33/2 zřízeno věcné břemeno užívat nezastavěnou část pozemku jako skládku hnoje ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 33/1, jehož součástí je dům č.p. 12.

UPOZORNĚNÍ: Na pozemku parc. č. 33/1 zřízeno věcné břemeno postavení lešení na dvoře domu č.p. 12 ve prospěch pozemku parc. č. 33/2

UPOZORNĚNÍ: Na pozemku parc. č. 33/1 zřízeno věcné břemeno chůze přes dvůr domu č.p. 12 ve prospěch vlastníka domu č.p. 108, jenž je součástí pozemku parc. č. 33/2

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]