aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5356

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 na RD a na pozemcích o celkové výměře 395m2, obec Dlouhá Loučka, Olomoucký kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 18.05.2020 20:00:00
Aktuální čas 07.05.2021 17:25:25
Konec 07.07.2020 14:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 62 100 Kč
Aktuální cena 86 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto bydlení (4).JPG
 
Uživatel 1499007.07.2020 14:09:1586 000
Uživatel 987007.07.2020 14:04:1585 000
Uživatel 1499007.07.2020 14:03:5981 000
Uživatel 987007.07.2020 14:01:4580 000
Uživatel 1499007.07.2020 14:01:2876 000
Uživatel 987007.07.2020 14:00:4375 000
Uživatel 1499007.07.2020 14:00:2471 000
Uživatel 987007.07.2020 14:00:0670 000
Uživatel 1499007.07.2020 13:59:2867 100
Uživatel 987007.07.2020 13:59:1566 100
Uživatel 1499007.07.2020 13:58:3765 100
Uživatel 987007.07.2020 13:58:0264 100
Uživatel 1499007.07.2020 08:34:1663 100
Popis:

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. ½  na nemovitostech zapsaných na LV č. 124, pro k.ú. Plinkout, obec Dlouhá Loučka, KP Olomouc.

Předmět prodeje tvoří: Spoluvlastnický podíl ve výši id ½ k nemovitostem:
- pozemek parc.č. 188 o výměře 395 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 18, zp.využití rod.dům, v části obce Plinkout,

zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 124 pro katastrální území Plinkout, obec Dlouhá Loučka, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc.

Popis předmětu prodeje:

Jedná se o samostatný rodinný dům,obsahující bytovou jednotku bez soc.vybavení č. p. 18.
Rodinný dům je přízemní bez podsklepení. Užitná plocha 87,46m2.

IS: kanalizace,elektro (elektro z domu odpojeno – odejmut elektroměr).

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Vlastníkem nemovitosti (dlužníkem) nebyla nemovitost zpřístupněna, tj. znalecký posudek zveřejněný v příloze této aukce obsahuje takové informace a je zpracován pouze s ohledem na možnou prohlídku exteriéru. 

Termín prohlídky nemovitosti:
Prodávající není schopen zaručit konkrétní datum konání prohlídek - dlužník neposkytuje součinnost. Prolídka je aktuálně možná pouze individuálně a to z exteriéru.

Sraz účastníků k prohlídce je na adrese: Plinkout 18, Plinkout 18, 783 86  Dlouhá Loučka – Plinkout. GPS souřadnice:  49.8392378N, 17.1725953E

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka Nina Inna Krestová v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci vyobrazené na fotografiích.

Dosažená kupní cena bude rozdělena dle Přílohy č. 3 - Rozdělení ceny dosažené v aukci.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]