aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5090

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 na RD a na pozemku o celkové výměře 306 m², Praha-Kobylisy, Hlavní město Praha

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Stejskal Petr
Email stejskal@gaute.cz
Telefon +420739003015
Začátek 03.12.2019 15:00:00
Aktuální čas 13.08.2020 16:06:41
Konec 09.01.2020 15:45:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 756 000 Kč
Aktuální cena 1 170 000 Kč
Limitní cena ANO
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
kobylisy.jpg
 
Uživatel 1204309.01.2020 15:42:201 170 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:39:591 152 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:36:261 150 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:35:511 102 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:33:221 100 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:32:311 052 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:31:591 050 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:29:231 024 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:27:071 022 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:26:201 002 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:23:451 000 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:23:21 982 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:20:49 980 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:20:21 952 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:18:16 950 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:17:44 902 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:17:09 900 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:16:18 872 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:14:29 870 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:13:48 862 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:12:32 860 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:11:02 852 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:08:08 850 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:07:56 842 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:07:08 840 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:05:09 833 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:04:15 831 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:03:57 829 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:02:42 827 000
Uživatel 1371709.01.2020 15:01:20 825 000
Uživatel 1204309.01.2020 15:00:21 823 000
Uživatel 1371709.01.2020 14:59:57 821 000
Uživatel 1204309.01.2020 14:57:42 812 000
Uživatel 1371709.01.2020 14:57:11 810 000
Uživatel 935109.01.2020 14:56:47 808 000
Uživatel 1371709.01.2020 14:56:25 806 000
Uživatel 1204309.01.2020 14:55:23 804 000
Uživatel 1371709.01.2020 14:53:26 802 000
Uživatel 1204309.01.2020 14:53:02 800 000
Uživatel 1371709.01.2020 14:52:28 798 000
Uživatel 1204309.01.2020 14:50:51 796 000
Uživatel 1371709.01.2020 14:47:44 794 000
Uživatel 935109.01.2020 12:59:43 792 000
Uživatel 1353005.12.2019 11:22:21 790 000
Popis:
Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/6 na RD a na pozemku o celkové výměře 306 m2, Praha-Kobylisy, Hlavní město Praha

Dům je částečně podsklepen, má 1 nadzemní podlaží (3 pokoje, kuchyně, 2x WC, koupelna)
a z větší části upravené podkroví (3 menší pokoje, WC, chodba, koupelna a půda).


Sítě - el. energie, přípojka na plyn není
Vytápěno elektrickými přímotopy
Obecní vodovod, obecní kanalizace

Předmět prodeje tvoří:

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 na věci nemovité:

- pozemek parc.č. 1.238 o výměře 306 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 495, zp.využití rodinný dům, v části obce Kobylisy, se všemi součástmi a příslušenstvím

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/6 na výše uvedené nemovitosti.

Na pozemku se nachází nezkolaudovaná garáž, která není zapsána v katastru nemovitostí.

GPS souřadnice: 50.1273625N, 14.4544158E
Jedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.


Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

V případě, kdy nebude využita nabídka předkupního práva spoluvlastníkem, musí být kupní smlouva vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu bude doručena informace o tom, že předkupní právo nebylo využito. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv.


V případě zájmu o financování formou úvěru můžete kontaktovat externího finančního poradce zde: financování OK Klient


Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení insolvenčního soudu.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]