aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4696

Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id 10/12 na RD a na pozemcích o celkové výměře 1.583m2, obec Malešov, Středočeský kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 11.09.2019 13:00:00
Aktuální čas 18.02.2020 06:56:55
Konec 14.11.2019 13:05:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 900 000 Kč
Aktuální cena 2 001 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 70 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Uživatel 533614.11.2019 13:00:272 001 000
Uživatel 1337514.11.2019 12:59:142 000 000
Uživatel 533614.11.2019 12:52:181 851 000
Uživatel 1337514.11.2019 12:16:411 850 000
Uživatel 1310014.11.2019 11:32:441 800 000
Uživatel 533613.11.2019 20:18:161 750 000
Uživatel 1333713.11.2019 12:55:041 500 000
Uživatel 1337513.11.2019 12:23:421 399 999
Uživatel 1333711.11.2019 08:40:271 150 000
Popis:
Prodej spoluvlastnického podílu ve výši id. 10/12 na nemovitostech zapsaných na LV č. 304, pro k.ú. Malešov, obec Malešov, KP Kutná Hora.

Předmět prodeje tvoří:
spoluvlastnický podíl ve výši id 10/12 k nemovitostem:
- pozemek parc. č. 44 o výměře 705m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 71, bydlení, část obce Malešov,
- pozemek parc. č. 45 o výměře 878m2, zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV č. 304 pro katastrální území Malešov, obec Malešov, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Kutná Hora.

Popis rodinného domu:
Jedná se o krajní podsklepený dvoupodlažní rodinný dům č. p. 71 s dispozicí 7+2. Celková podlahová plocha domu dle posudku činí 287,3m2. Výměry jednotlivých místností jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku.

IS: kanalizace, elektřina.

Třída energetické náročnosti budovy: G - průkaz nedodán.

Bližší popis předmětu prodeje je uveden ve znaleckém posudku, který tvoří přílohu této aukce – Příloha č. 2 – Znalecký posudek.pdf.

Termín prohlídky nemovitosti:
Dle individuální dohody
Sraz účastníků k prohlídce je na adrese: Malešov 71, 285 41 Malešov.
GPS souřadnice:  49.9113833N, 15.2214444E

Jedná se o prodej v rámci zpeněžení majetku dlužníka Lenka Dolejšová v insolvenčním řízení.

Předmětem prodeje nejsou movité věci.

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo spoluvlastníka dle ust. § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Kupní smlouva musí být vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka).

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Prodej podléhá schválení zajištěným prodávajícím.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]