Evid. číslo: A7066

Prodej stavby občanské vybavenosti, užitná plocha 210 m², k.ú. a obec Mořinka, Středočeský kraj, okres Beroun

Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 17.08.2023 10:00:00
Aktuální čas 29.05.2024 03:58:03
Konec 22.09.2023 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 400 000 Kč
Aktuální cena 900 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G
Aukce Anglická
Vyřizuje Petr Charvát
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 17.08.2023 10:00:00
Konec 22.09.2023 14:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 250 000 Kč
Vyvolávací cena 400 000 Kč
Aktuální cena 900 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 60 000 Kč
Poplatek za dokumentaci NE
Kategorie energetické náročnosti G

Kliknutím na tento box provedete manuální obnovení

Historie příhozů

Uživatel 18029 22.09.2023 14:29 900 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 14:24 856 000 Kč

Uživatel 18029 22.09.2023 14:18 855 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 14:14 851 000 Kč

Uživatel 18029 22.09.2023 14:09 850 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 14:04 814 000 Kč

Uživatel 18029 22.09.2023 13:59 813 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 13:54 812 000 Kč

Uživatel 18029 22.09.2023 13:49 811 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 13:44 810 000 Kč

Uživatel 18029 22.09.2023 13:39 806 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 13:34 805 000 Kč

Uživatel 18029 22.09.2023 13:34 795 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 13:29 790 000 Kč

Uživatel 18029 22.09.2023 13:24 785 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 13:22 780 000 Kč

Uživatel 18029 22.09.2023 13:18 770 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 13:18 530 000 Kč

Uživatel 18028 22.09.2023 13:16 520 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 13:16 510 000 Kč

Uživatel 18028 22.09.2023 13:13 500 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 13:12 490 000 Kč

Uživatel 18028 22.09.2023 13:09 480 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 13:09 470 000 Kč

Uživatel 18028 22.09.2023 13:05 460 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 13:04 450 000 Kč

Uživatel 18028 22.09.2023 13:04 430 000 Kč

Uživatel 18026 22.09.2023 13:03 420 000 Kč

Uživatel 18028 22.09.2023 12:59 408 000 Kč

Uživatel 18029 22.09.2023 07:29 405 000 Kč

Popis

Prodej stavby občanské vybavenosti o celkové užitné ploše 210m2, k.ú.  a obec Mořinka, Středočeský kraj, okres Beroun. Budova je postavena na pozemku cizího vlastníka.

IS: Budova aktuálně není připojena k žádným mediím. Elektroměr byl odpojen před více než 1 rokem (rozvodná skříň je umístěna v budově). Vlastní přípojky k jiným médiím (plyn/voda/kanalizace) jsou neznámé (původní přípojka na plyn byla odpojena před mnoha lety a nachází se na cizím pozemku). Studna je na cizím pozemku bez zřízeného věcného břemene či jiné dohody o užívání. Přístup zajištěn v veřejné komunikace.

Nájemní smlouva na užívání obecního pozemku není uzavřena.

Dispoziční řešení, popis stavby a jednotlivé výměry jsou uvedeny v přiloženém znaleckém posudku - Příloha č. 2 - Znalecký posudek.pdf.

Předmět prodeje tvoří:
Stavba č.p. 62, část obce Mořinka, způsob využití obč. vybavenost, stojící na pozemku parc. č. St. 42/2, zapsaném na LV č. 10001, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná v katastru nemovitostí na LV č. 303, pro katastrální území Mořinka, obec Mořinka, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Beroun.

Kategorie energetické náročnosti G (průkaz energetické náročnosti budov nedodán).

Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo vlastníka pozemku ke stavbě dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 3056 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze realizovat prodej předmětu prodeje do vlastnictví vítěze aukce.

 
V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Jedná se o prodej z majetku společnosti v likvidaci: TJ Mořinka v likvidaci, IČ: 43765041

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení likvidátora

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího, vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího; kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku IX. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Předmět prodeje je prodáván a předáván tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, je-li dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter zpeněžovaného majetku, a kupující je povinen převzetí věcí v takovém stavu akceptovat;

Kupující bude zavázán převzít předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese výhradně kupující;

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím;

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští;

Kupující se předem vzdá práv z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku;

Kupující hradí poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Zobrazit celý popis

Přiložené soubory

Přílohy jsou zobrazovány pouze do tří měsíců od skončení aukce.

Prováděcí dokumentace a přílohy

Přehled dotazů

Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.

sledujte:
@GAUTEaukce
sledujte:
YouTube kanál
Sledujte:
GAUTEaukce