aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5274

Prodej stavebního pozemku CP 1464 m2 k.ú. Zlechov, okr. Uherské Hradiště

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 28.04.2020 12:00:00
Aktuální čas 13.08.2020 17:04:17
Konec 17.06.2020 15:35:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 972 000 Kč
Aktuální cena 2 200 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
orto PZ.jpg
 
Uživatel 1488317.06.2020 15:32:222 200 000
Uživatel 1489717.06.2020 15:30:002 120 000
Uživatel 1488317.06.2020 15:27:092 100 000
Uživatel 1489717.06.2020 15:23:151 900 000
Uživatel 1488317.06.2020 15:19:011 850 000
Uživatel 1489717.06.2020 15:18:551 830 000
Uživatel 1488317.06.2020 15:17:521 800 000
Uživatel 1489717.06.2020 15:13:511 770 000
Uživatel 1488317.06.2020 15:12:171 760 000
Uživatel 1489717.06.2020 15:09:081 750 000
Uživatel 1481617.06.2020 15:08:521 740 000
Uživatel 1489717.06.2020 15:08:371 720 000
Uživatel 1488317.06.2020 15:07:591 700 000
Uživatel 1489717.06.2020 15:04:491 680 000
Uživatel 1481617.06.2020 15:03:571 650 000
Uživatel 1489717.06.2020 15:03:351 620 000
Uživatel 1481617.06.2020 15:01:111 600 000
Uživatel 1488317.06.2020 14:58:591 550 000
Uživatel 1489717.06.2020 14:58:101 450 000
Uživatel 1481617.06.2020 14:57:271 440 000
Uživatel 1471917.06.2020 14:57:131 420 000
Uživatel 1475317.06.2020 14:56:261 400 000
Uživatel 1489717.06.2020 14:56:001 390 000
Uživatel 1481617.06.2020 14:55:111 370 000
Uživatel 1475317.06.2020 14:52:431 350 000
Uživatel 1481617.06.2020 14:51:131 300 000
Uživatel 1475317.06.2020 14:49:451 250 000
Uživatel 1481617.06.2020 14:48:481 150 000
Uživatel 1489717.06.2020 14:48:151 110 000
Uživatel 1471917.06.2020 14:47:421 100 000
Uživatel 1481617.06.2020 14:45:181 060 000
Uživatel 1471917.06.2020 14:45:111 050 000
Uživatel 1488317.06.2020 14:40:151 040 000
Uživatel 1475317.06.2020 14:08:301 022 000
Uživatel 1481617.06.2020 14:06:361 012 000
Uživatel 1488317.06.2020 14:00:011 002 000
Uživatel 1475317.06.2020 10:26:41 992 000
Uživatel 1479913.06.2020 18:31:12 982 000
Uživatel 1475312.06.2020 12:23:05 972 000
Popis:

Prodej stavebního pozemku CP 1464 m2 k.ú. Zlechov, okr. Uherské Hradiště.

Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 3/2 o výměře 1464 m2 ,zahrada v k.ú. Zlechov, okr. Uherské Hradiště.

Jedná se o pozemek vedený v KN jako zahrada. V platném územním plánu obce Zlechov je pozemek vedený jako zastavěné území a je možné ho využít k výstavbě RD s výhradou části pozemku ( západní mez), která je určena jako rezerva pro spojovací komunikaci. Celková výměra rezervy pro spojovací komunikaci odhadována jako 80*3m = 240 m2. Pozemek mírně svažitý, orientace na jih, tvarem i velikostí vhodný pro výstavbu. Pozemek má všechny sítě v obci ( voda, kanalizace, plyn a elektřina) dovedené k hranici pozemku.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze této aukce.
Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Prohlídky jsou možné po předchozí domluvě, 49°04'29.67"N, 17°22'41.40"E

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne , kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, podepsat kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 2.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]