aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3354

Prodej stavebního pozemku CP 2910 m2 k.ú. Nosálov, okr. Mělník - výrazné snížení ceny !!!

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 30.10.2017 16:00:00
Aktuální čas 22.02.2020 05:24:20
Konec 29.11.2018 16:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 699 000 Kč
Aktuální cena 699 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 45 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: bez povinnosti zveřejnění
 
foto2.jpg
 
Uživatel 1106229.11.2018 15:44:03 699 000
Popis:

Prodej stavebního pozemku CP 2910 m2 k.ú. Nosálov, okr. Mělník- výrazné snížení ceny !!

Předmětem prodeje je pozemek parc. č. 747/4 o výměře 2464 m2 a  parc.č. 749/11 o výměře 446 m2, v k.ú. Nosálov, okr. Mělník.

Pozemek parc.č. 747/4 o výměře 2464 m2, orná půda je územním plánem obce začleněna do zastavitelné plochy obce a určením pro smíšenou obytnou venkovskou zástavbu, par.č. 749/11 o výměře 446 m2, ost.plocha je zařazena do smíšeného nezastavitelného území obce s možností využití zemědělského.

Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je uveden v příloze této aukce.
Předmět prodeje je přesně specifikován v příloze Předmět prodeje.pdf zveřejněné na této straně.

Prohlídky jsou možné kdykoliv, GPS 50.4777128N, 14.6614292E.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení. Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.


Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující.
 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Věcná břemena zpeněžením v insolvenčním řízení nezanikají.
 

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]