aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4233

Prodej technologie plnící stanice CNG vč. výdejního stojanu, Malenovice u Zlína, Zlínský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 10.04.2019 15:53:00
Aktuální čas 10.07.2020 19:59:07
Konec 10.05.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 200 000 Kč
Vyvolávací cena 1 109 000 Kč
Aktuální cena 1 109 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 70 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
02.jpg
 
Uživatel 1185610.05.2019 11:50:151 109 000
Popis:

Prodej technologie plnící stanice CNG vč. výdejního stojanu, Malenovice u Zlína, Zlínský kraj

Jedná se o kompaktní zařízení, určeného pro tankování osobních/užitkových vozidel a autobusů s pohonem na zemní plyn.

Odpočet DPH možný!

Prodej majetku úpadce Eco Power Energy s.r.o.

Umístění:    Malenovice u Zlína

GPS:             49°12'38.2"N 17°36'37.5"E

Technologie plnící stanice sestává z následujících částí:

- hlavní uzávěr plynu

- izolovaný kontejner s větráním, kde je uloženo:

- filtrační zařízení plynu

- kompresor (rok výroby 2015, výrobní číslo 11929, výrobce J. A. Becker & Söhne, typ SXD 700/300NG)

- 12 tlakových zásobníků stlačeného plynu

- příslušenství pevně spojené s technologií

- el. výzbroj s rozvaděčem a řízením (priority řídící panel)

- jednostranný výdejní stojan (rok výroby 2015, výrobní číslo 308-15, výrobce ADAST, typ MGV 1 V-line H4701.010/2/CNGIII/CA/ABA/30/)

- přístřešek demontovatelný

- kamerový systém

- integrovaný automatický prodejní systém

Rok výroby:   2015

Výrobce:         GASCONTROL s.r.o.

Typ:                 GASCONTROL - 2800 l

Kapacita:        20 x 140 l

Kompresor:    40/145 kW/m3

Tlak:                 300 bar

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 20.12.2018:   1.386.000,- Kč vč. DPH

Popis CNG technologie:

Plění: přívodní zemní plyn prochází sušicím zařízením s molekulovým sítem, kde je zbaven vlhkosti, a filtračním zařízením pro konečné vyčištění plynu. V kompresorovém zařízení je plyn stlačován na tlak 25 až 30 MPa dle typu kompresoru. Pod tímto tlakem je dopravován do zásobních lahví nebo přímo do výdejního zařízení (stojanu). Do tlakové nádrže vozidla je dopravován pomocí výdejního stojanu a plnicí hadice, kdy po dosažení požadovaného tlaku 20 až 21 MPa v tlakové nádrži vozidla je celý proces plnění automaticky ukončen. Plnicí hadice se odpojí od nádrže automobilu a vše je připraveno k dalšímu plnění.

Plnicí stanice CNG GC odpovídá předpisu TPG 304 02. Provozovatel plnicí stanice musí mít oprávnění vydané organizací státního odborného dozoru TIČR k plnění tlakových nádob na plyny (včetně tlakových stanic) dle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb. v platném znění.

UPOZORNĚNÍ: Uvedení do provozu vyžaduje servisní kontrolu.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce a zajištěného věřitele.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději před podpisem kupní smlouvy insolvenčním správcem.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných věcí.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]