aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6120

Prodej výrobně skladovací haly-5332m2 užitné plochy, pozemky celkem 9292m2, bývalý areál LIAZ, ul. Belgická, Jablonec nad Nisou

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 26.05.2021 10:00:00
Aktuální čas 19.08.2022 13:58:41
Konec 1.kola 30.06.2021 13:00:00
Místo předložení návrhu www.verejnedrazby.cz/A6120; 3. kolo formou aukce na www.verejnedrazby.cz/A6121
čas předložení návrhů 2.kola do 30.06.2021 14:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 30.06.2021 15:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 25 000 000 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 500 000 Kč
 
úvodní foto.jpg
 
Popis:

Nejvyšší nabídka 2. kola činí 25 200 000 Kč

Předmětem prodeje je objekt haly v areálu LIAZ v Jablonci nad Nisou - Rýnovicích,

Objekt je postavený v roce 1959 na místě bývalých bažin a který byl z tohoto důvodu založen na pilotách na parcele č. 755/110.

Dvoupodlažní nepodsklepená budova o půdorysných rozměrech 91,0 x 30,5 m
Obestavěný prostor 31 860 m3
nadmořská výška 499 m.n.m.
orientace přední fasády na jihozápad

Budova má dvě podlaží, z nichž suterén má jihozápadní stranu plně zapuštěnou pod terénem.

Stavba je postavena jako železobetonový skelet s nosnými sloupy a železobetonovým monolitickým trámovým stropem a krovem z dřevěných příhradových vazníků. Podlahy haly jsou v přízemí ze šatovských zátěžových dlaždic, v suterénu jsou betonové. Dělící příčky a stěny jsou vesměs cihelné. Na jihovýchodní a severozápadní straně jsou v přízemí zabudovány provozní vestavky, v suterénu na severovýchodní straně je zastřešená nakládací rampa.

Zdivo obvodových výplňových stěn je cihelné z plných cihel v tl. 450 mm bez tepelné izolace. Okna jsou dřevěná se zdvojeným zasklením, vrata ocelová otvíravá. Střešní světlíky jsou v podhledové části dodatečně doplněny, kvůli úniku tepla, konstrukcí s makrolonem.

V hale jsou zabudovány jeřábové dráhy o nosnosti 1,5 t a 3 tuny.

V současné době cca 50% haly pronajato, zbytek v užívání vlastníka. Nejdelší výpovědní lhůta 6 měsíců.

Výměry:

·         podlahová plocha haly cca 5332 m2 dohromady ve dvou patrech

·         pozemky celkem 9292 m2

·         manipulační plocha cca 1000 m2

·         plocha pro přístavku další haly cca 700 m2

Sítě:

Voda
elektřina – tři fáze 500 A, možnost domluvit zvýšení s dodavatelem – Rýnovická energetická s.r.o.
objekt je napojen na trafostanici ve vlastnictví Rýnovická energetická s.r.o., která se nachází v sousedním objektu, kde působí společnost NERROX, s.r.o.
Plyn – bez přípojky

Osobní prohlídky majetku:

Po přechozí domluvě s Mgr. Lubošem Macháčkem na +420 605 341 674 nebo machacek@gaute.cz

Harmonogram prodeje:

Ukončení 1. kola (ukončení registrace): 30.06.2021 13:00 hod

Podávání nabídek v rámci 2. kola výběrového řízení: 30.06.2021 13:00 – 14:00 hod

Termín konání 3. kola formou aukce:  30.06.2021 14:00 hod – 15:00 hod

Podmínky registrace:

1. složení vratné kauce ve výši 500.000,- Kč do 30.06.2021 13:00 hod. na účet č. 2501886179/2010, variabilní symbol ičo/rč účastníka aukce, specifický symbol 6120, složení je perfektní až v momentu připsání částky na výše zmíněný účet

2. podepsání smlouvy o složení kauce a její prokazatelné doručení do 30.06.2021 13:00 hod. na adresu recepce společnosti GAUTE, a. s., 5. patro, Lidická 26, 602 00 Brno

Vzor smlouvy uveřejněn přímo u výběrového řízení na adrese: www.verejnedrazby.cz/A6120

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE POD TEXTEM V INFORMAČNÍ MEMORANDUM, PENB, PŮDORYSECH a TECHNICKÉ ZPRÁVĚ

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Nejedná se o prodej v rámci insolvenčního řízení 

1. Podmínkou účasti je podpis smlouvy o složení kauce a složení kauce

2. Termín podpisu převodní dokumentace: 45 dní od konce aukce

3. Nemovitost je prodávána a předávána tak, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku, resp. tato podmínka se vztahuje na ty součásti, u nichž je dle platných právních předpisů takový prodej možný s ohledem na charakter majetku, a Kupující je povinen převzetí v takovém stavu akceptovat.

4. Kupující hradí poplatky spojené s převodem včetně poplatků spojených s převodem/přepisem jeho jednotlivých součástí ve veřejných rejstřících a případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv z takových seznamů, zřízení věcného břemene apod.

5. Prodávající má právo kdykoli výběrové řízení zrušit, prodloužit či odmítnout všechny nabídky.

6. Dosažená cena a uzavření Kupní smlouvy podléhá schválení ze strany Prodávajícího

7. Veškeré úkony činěné na www.verejnedrazby.cz se řídí českým právním řádem. Případné spory vzniklé z úkonů činěných na www.verejnedrazby.cz budou řešeny před českými soudy. Veškerá smluvní dokumentace je pouze v českém jazyce.

8. Veškeré věci movité na fotografiích nejsou součástí prodeje

9. Minimální požadovaná cena je cenou bez DPH 21%. Pokud kupující bude řádně registrovaným plátcem DPH, bude kupní smlouva obsahovat ustanovení o uplatnění přenesené daňové povinnost v rámci zákonné povinnosti přiznat a odvést daň z přidané hodnoty.

!!! DOPORUČENÍ ZPROSTŘEDKOVATELE!!!

1. V případě zahraničního zájemce doporučujeme právní zastoupení advokátem oprávněným k poskytování právních služeb na území ČR v oblasti českého práva.

2. Doporučujeme kauci skládat s dostatečným časovým předstihem. Rozhodující je moment připsání na účet provozovatele www.verejnedrazby.cz. Doporučujeme kauci zaslat nejpozději 29. 6. 2021

3. V případě pochybností, jak postupovat, nás neodkladně kontaktujte.

4. Doporučujeme sjednat si osobní prohlídku prodávané nemovitosti.

5. Doporučujeme pro splnění podmínek vstupu do výběrového řízení využití zaručeného elektronického podpisu a zaslání podepsaných dokumentů elektronickou poštou. V případě, že nedisponujete zaručeným elektronickým podpisem, doporučujeme dokumenty vytisknout, podepsat na příslušných místech a podpisy, u kterých je to vyžadováno, nechat ověřit, a následně i s ověřovací doložkou nechat celý dokument včetně ověřeného podpisu na Czech point nebo u notáře zkonvertovat do elektronické podoby. S postupem rádi poradíme.

 

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2022 GAUTE, a.s.

[123]