aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A1774

Prodej, výrobní a skladovací areál s administrativním zázemím – včetně strojů a zařízení, Jevišovice, užitná plocha budov 5.924

Obchodní podmínky

Aukce Výběrové řízení - 3 kola
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 603 821 159
Začátek 30.11.2015 11:22:00
Aktuální čas 31.03.2023 06:10:52
Konec 1.kola 19.01.2016 20:00:00
Místo předložení návrhu sídlo společnosti GAUTE, a.s., Lidická 26, 602 00 Brno, 5. patro
čas předložení návrhů 2.kola do 20.01.2016 10:00:00
čas předložení návrhů 3.kola do 20.01.2016 13:00:00
poplatek za dokumentaci 0 Kč
Požadovaná minimální cena 7 621 350 Kč
Možnost nevyhlásit vítěze Ano
Zbývá Aukce vypršela!
Požadovaná kauce 150 000 Kč
Dosažená cena 11 505 000  Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
1.jpg
 
Popis:

Nejvyšší finálová nabídka činí 11.505.000 Kč.

Nejvyšší nabídka z 2. kola činí: 11.500.000 Kč.


Prodej, výrobní a skladovací areál s administrativním zázemím – včetně strojů a zařízení, Jevišovice, užitná plocha budov 5.924 m2, plocha pozemků: 15.052 m2.


Výrobně skladovací areál s administrativním zázemím v centrální části města Jevišovice. Celková užitná plocha staveb činí 5.924 m2, celková plocha pozemků 15.052m2.

Cena dle ZP nemovitosti ke dni 24.09.2014: 5.000.000 Kč.
Cena dle ZP věci movité – stroje a zařízení: 2.621.350 Kč

Areál se skládá z:
-    Výrobní plochy: 2783 m2
-    Skladovací plochy 1973 m2
-    Kancelářské plochy 766 m2
-    Ostatní plochy 401 m2

Výhody areálu: Areál je v dobrém technickém stavu, probíhala průběžná údržba a modernizace, možnost pronájmu několika různým subjektům, je možné rozšíření na vlastních pozemcích, umístění v centrální části obce, přístup a sítě bez rizika z veřejných částí.

Sítě: vodovod, zemní plyn, kanalizaci, elektřina je z trafostanice v areálu, PC síť, vnitřní telefon, rozvody stlačeného vzduchu (výrobní objekty). Vytápění z centrální kotelny bylo zrušeno a nahrazeno vytápěním plynovým (lokálním).

Prodej v rámci insolvenčního řízení společnosti EXIMET TRAFO, spol. s r.o.

Forma prodeje: Tříkolové výběrové řízení na www.verejnedrazby.cz/A1490, minimální požadovaná cena ve VŘ: 7,621.350 Kč.

Termíny: Termín složení jistiny: do 19.1.2016 v 20:00, Termín podání cenové nabídky (2.kolo): 20.1.2016 v 10:00, Termín podání finální nabídky (3.kolo)*: 20.1.2016 v 13:00. Kauce: 150.000 Kč.

*finální nabídku podávají zájemci, jejichž nabídka se ve 2. kole umístila na prvním nebo druhém nebo třetím místě (tito zájemci budou neprodleně informováni mailem, popřípadě i telefonicky). Ihned po vyhodnocení druhého kola je zveřejněna hodnota nejvyšší nabídky z druhého kola. Ihned po vyhodnocení 3. kola je zveřejněna nejvyšší nabídka ze třetího kola (=finální nejvyšší nabídka).

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Předmět aukce se prodává „úhrnkem" tzn. bez záruky. Náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz výběrového řízení). Prohlídky předmětu aukce jsou možné  po předchozí telefonické dohodě.  Celková kupní cena (nabídnutá cena ve výběrovém řízení je stanovena vč. provize).

Termín podpisu kupní smlouvy: do 40-ti dní od dne vyhlášení vítěze výběrového řízení.
Lhůta pro zaplacení kupní ceny – nejpozději při podpisu Kupní smlouvy.


Pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci. Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Podmínkou prodávajícího pro uzavření kupní smlouvy a zpeněžení je, že kupující převezme na sebe povinnost zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí, které jsou předmětem zpeněžení, ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, tedy v kupní smlouvě bude výslovně ujednáno, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.

Nabídková cena bude rozdělena v poměru 2,621.350 : 5,000.000 mezi věci movité a věci nemovité.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]