aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4216

Prodej zahrady o ploše 265 m2, Stráž pod Ralskem, Liberecký kraj

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 01.04.2019 18:24:00
Aktuální čas 01.04.2020 06:29:52
Konec 30.04.2019 12:30:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 500 Kč
Max. příhoz 50 000 Kč
Vyvolávací cena 22 500 Kč
Aktuální cena 74 500 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 3 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
ortofoto.jpg
 
Uživatel 1173230.04.2019 12:27:3674 500
Uživatel 1169030.04.2019 12:25:1572 000
Uživatel 1173230.04.2019 12:24:5671 500
Uživatel 1169030.04.2019 12:19:4669 500
Uživatel 1179030.04.2019 12:19:3569 000
Uživatel 1169030.04.2019 12:15:1768 500
Uživatel 1173230.04.2019 12:14:4768 000
Uživatel 1179030.04.2019 12:14:3567 000
Uživatel 1169030.04.2019 12:10:0566 500
Uživatel 1179030.04.2019 12:09:2466 000
Uživatel 1169030.04.2019 12:06:0065 500
Uživatel 1173230.04.2019 12:05:1765 000
Uživatel 1169030.04.2019 12:05:1664 000
Uživatel 1179030.04.2019 12:04:4863 500
Uživatel 1169030.04.2019 12:01:4662 500
Uživatel 1173230.04.2019 12:01:0662 000
Uživatel 1169030.04.2019 12:01:0361 000
Uživatel 1153530.04.2019 12:00:3360 100
Uživatel 1169030.04.2019 12:00:0559 500
Uživatel 1179030.04.2019 11:59:4859 000
Uživatel 1169030.04.2019 11:59:4458 500
Uživatel 1173230.04.2019 11:59:3158 000
Uživatel 1169030.04.2019 11:57:1256 500
Uživatel 1153530.04.2019 11:56:4656 000
Uživatel 1173630.04.2019 11:56:2955 000
Uživatel 1169030.04.2019 11:56:1154 500
Uživatel 1173230.04.2019 11:55:0454 000
Uživatel 1169030.04.2019 11:50:3853 500
Uživatel 1173630.04.2019 11:46:5953 000
Uživatel 1173230.04.2019 11:39:5952 500
Uživatel 1169030.04.2019 11:37:4352 000
Uživatel 1173230.04.2019 11:26:1751 500
Uživatel 1169030.04.2019 11:05:0550 500
Uživatel 1173630.04.2019 11:03:4550 000
Uživatel 1169030.04.2019 10:50:1549 500
Uživatel 1179030.04.2019 10:26:4749 000
Uživatel 1169030.04.2019 09:36:1848 500
Uživatel 1179030.04.2019 08:22:4648 000
Uživatel 1173630.04.2019 07:01:2747 500
Uživatel 1179030.04.2019 04:07:1647 000
Uživatel 1169029.04.2019 09:56:1046 500
Uživatel 1050228.04.2019 18:04:5146 000
Uživatel 1179027.04.2019 19:33:4545 500
Uživatel 1050226.04.2019 23:27:2145 000
Uživatel 1173226.04.2019 21:21:2641 999
Uživatel 1050226.04.2019 15:48:1439 500
Uživatel 1169026.04.2019 09:26:0338 000
Uživatel 1050224.04.2019 19:24:1536 666
Uživatel 1179024.04.2019 18:36:3035 500
Uživatel 1050223.04.2019 16:28:4635 000
Uživatel 175116.04.2019 14:31:2633 333
Uživatel 1173716.04.2019 10:33:2432 500
Uživatel 1173215.04.2019 18:50:0431 400
Uživatel 1173615.04.2019 14:10:4623 000
Uživatel 175111.04.2019 11:46:0022 500
Popis:

Prodej zahrady o ploše 265 m2, Stráž pod Ralskem, Liberecký kraj

Prodej pozemku parc. č. 1267/22 o výměře 265 m2, zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 1293 pro katastrální území Stráž pod Ralskem. Jedná se o pozemek zahrady v rekreační zahrádkové osadě na jižním okraji obce Stráž pod Ralskem. Dle územního plánu obce je přípustné na pozemek umístit stavbu k rodinné rekreaci do max. 2 nadzemních podlaží.  

Pozemek je rovinný, leží podél místní komunikace, tvarově nepravidelného trojúhelníku, o celkové výměře 265 m2. Na pozemku se nachází udírna, pergola a kolna na nářadí, v původním neudržovaném stavu. Dále je zde kopaná studna, voda je používána pouze na zalévání. Napojení na elektrickou energii v místě je možné, pozemek však napojen není. Pozemek neleží v záplavovém území. Vzdálenost nemovitosti do centra obce cca 1 km. V obci je možnost napojení na veřejné inženýrské sítě mimo plyn. Občanská vybavenost obce je základní - obchody, škola, zdravotní služby, sportovní a kulturní vyžití, základní služby.

GPS: 50°41'42.86"N, 14°47'59.47"E

Prohlídky: Pozemek je viditelný z místní komunikace.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSLB 76 INS 17265/2013

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]