aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6477

Prodej zemědělské usedlosti 3+1 s přilehlými stavbami, pozemek celkem 1887m2 RD, obec Lískovice, okr. Jičín

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Šálovská Andrea
Email salovska@gaute.cz
Telefon 732430136
Začátek 10.12.2021 10:00:00
Aktuální čas 30.05.2023 12:44:38
Konec 13.01.2022 10:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 650 000 Kč
Aktuální cena 1 950 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 40 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
foto0.jpg
 
Uživatel 583313.01.2022 09:37:541 950 000
Uživatel 1520113.01.2022 09:22:291 910 000
Uživatel 583311.01.2022 10:14:031 900 000
Uživatel 1854011.01.2022 10:10:291 800 000
Uživatel 583311.01.2022 10:04:101 700 000
Uživatel 1854011.01.2022 08:23:341 600 000
Uživatel 1520111.01.2022 05:37:141 500 000
Uživatel 1854010.01.2022 22:00:371 450 000
Uživatel 1520110.01.2022 20:12:471 350 000
Uživatel 1854010.01.2022 19:37:061 300 000
Uživatel 583310.01.2022 12:50:141 200 000
Uživatel 1860310.01.2022 12:43:551 100 000
Uživatel 583310.01.2022 11:01:301 000 000
Uživatel 1520110.01.2022 09:44:18 930 000
Uživatel 1227209.01.2022 17:36:44 925 000
Uživatel 583309.01.2022 10:24:43 900 000
Uživatel 1855909.01.2022 00:56:52 855 000
Uživatel 583303.01.2022 09:04:17 850 000
Uživatel 1858603.01.2022 08:51:46 755 000
Uživatel 1855921.12.2021 12:51:16 750 000
Uživatel 1227216.12.2021 19:32:37 705 000
Uživatel 1854015.12.2021 19:38:08 700 000
Uživatel 1852614.12.2021 18:27:13 655 000
Popis:

Prodej zemědělské usedlosti 3+1 s přilehlými stavbami, pozemek celkem 1887m2 RD, obec Lískovice, okr. Jičín


Termín konání prohlídky: 10.1.2022 v 10.00hod

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je na adrese: Lískovice 23, 508 01 Lískovice

GPS souřadnice: N 50°20.12867', E 15°33.12493'

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to na mail:salovska@gaute.cz

POZOR - s ohledem na aktuální situaci COVID-19 nejsme schopni garantovat termín konání prohlídky. Tato může být kdykoliv zrušena či přesunuta na jiný termín. V případě konání prohlídky je nezbytně nutné, aby účastník prohlídky byl vybaven rouškou. Prohlídka bude organizována tak, aby byly zajištěny minimální rozestupy 2 metry. Dále žádáme případné zájemce o prohlídku, aby svoji účast nahlásili předem, abychom dle počtu nahlášených zájemců mohli průběh prohlídky vhodně organizovat.

Obec Lískovice se nachází v okrese Jičín, Královehradeckém kraji. Je situována cca 7 km jihozápadně od Hořice, cca 20 km jihovýchodně od Jičína a cca 25 km severozápadně od Hradce Králové.

Nemovitost je tvořena pozemkem p.č. st.24, jehož součástí je samostatně stojící zemědělská usedlost č.p. 23, dále samostatně stojící zděná a dřevěná kolna, venkovní úpravy a trvalé porosty. Pozemky p.č. 34/1 a 33/5 jsou užívány jako zahrada s venkovními úpravami a trvalými porosty.

Obytná část je obdélníkového půdorysu s přistavěnou přízemní dřevěnou verandou do nádvoří a zděnou přízemní přístavbou kuchyně, spíže a komory do zahrady. Přístavby nejsou zakreslené v katastrální mapě. Dům obsahuje jednu bytovou jednotku 3+1.

Vytápění je lokálními kamny na tuhá paliva s krbovými kamny, ohřev vody v koupelně el. bojlerem.

Nemovitost je napojena na tyto IS – voda, elektřina, kanalizace do jímky, je možnost napojení na veřejný rozvod kanalizace.

Movité věci uvedené na fotografiích nejsou předmětem prodeje.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení, pro účast v aukci je nutné složit vratnou kauci.


Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení kupní ceny insolvenčním správcem, resp. zajištěným věřitelem, uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Konečná kupní cena podléhá schválení zajištěným věřitelem !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka ).

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Kategorie energetické náročnosti G - energ.průkaz nedodán, proto je uváděna energetická tř. G..

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]