aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A2996

RD 3+1 a 2+1 o 2 NP, plocha pozemků 3096 m2, Popov, Zlínský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 11.09.2017 00:00:00
Aktuální čas 31.03.2023 05:24:48
Konec 16.11.2017 12:40:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 413 000 Kč
Aktuální cena 860 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
1.jpg
 
Uživatel 913616.11.2017 12:34:49 860 000
Uživatel 911816.11.2017 12:34:47 845 000
Uživatel 913616.11.2017 12:28:12 840 000
Uživatel 921416.11.2017 12:27:50 815 000
Uživatel 913616.11.2017 12:23:29 810 000
Uživatel 921416.11.2017 12:22:58 805 000
Uživatel 913616.11.2017 12:22:28 800 000
Uživatel 921416.11.2017 12:21:49 775 000
Uživatel 913616.11.2017 12:18:26 770 000
Uživatel 921416.11.2017 12:17:59 755 000
Uživatel 911816.11.2017 12:17:42 750 000
Uživatel 921416.11.2017 12:17:13 745 000
Uživatel 913616.11.2017 12:13:27 740 000
Uživatel 921416.11.2017 12:13:09 715 000
Uživatel 911816.11.2017 12:12:42 710 000
Uživatel 921416.11.2017 12:12:23 705 000
Uživatel 913616.11.2017 12:09:25 700 000
Uživatel 921416.11.2017 12:09:11 665 000
Uživatel 911816.11.2017 12:08:29 660 000
Uživatel 921416.11.2017 12:08:15 655 000
Uživatel 911816.11.2017 12:07:43 650 000
Uživatel 921416.11.2017 12:03:10 645 000
Uživatel 911816.11.2017 12:02:45 640 000
Uživatel 921416.11.2017 12:02:27 635 000
Uživatel 913616.11.2017 12:02:01 630 000
Uživatel 921416.11.2017 12:01:46 625 000
Uživatel 913616.11.2017 12:01:29 620 000
Uživatel 921416.11.2017 12:01:22 615 000
Uživatel 913616.11.2017 12:00:57 610 000
Uživatel 921416.11.2017 12:00:41 605 000
Uživatel 913616.11.2017 12:00:24 600 000
Uživatel 921416.11.2017 12:00:21 595 000
Uživatel 913616.11.2017 11:59:53 590 000
Uživatel 921416.11.2017 11:59:31 585 000
Uživatel 913616.11.2017 11:58:49 580 000
Uživatel 911816.11.2017 11:58:21 575 000
Uživatel 913616.11.2017 11:58:05 570 000
Uživatel 921416.11.2017 11:58:03 560 000
Uživatel 911816.11.2017 11:57:43 555 000
Uživatel 913616.11.2017 11:57:33 550 000
Uživatel 911816.11.2017 11:57:23 525 000
Uživatel 913616.11.2017 11:57:15 520 000
Uživatel 911816.11.2017 11:57:05 515 000
Uživatel 921416.11.2017 11:56:57 510 000
Uživatel 913616.11.2017 11:56:20 500 000
Uživatel 921416.11.2017 11:56:13 495 000
Uživatel 913616.11.2017 11:55:05 490 000
Uživatel 921416.11.2017 11:54:44 480 000
Uživatel 913616.11.2017 11:54:19 475 000
Uživatel 911816.11.2017 11:53:40 470 000
Uživatel 913616.11.2017 11:53:29 460 000
Uživatel 921416.11.2017 11:53:13 455 000
Uživatel 913616.11.2017 11:52:43 450 000
Uživatel 911816.11.2017 11:52:22 440 000
Uživatel 913616.11.2017 11:51:18 435 000
Uživatel 911816.11.2017 11:50:30 430 000
Uživatel 921416.11.2017 11:49:38 425 000
Uživatel 913618.10.2017 17:20:31 420 000
Popis:

RD 3+1 a 2+1 o 2 NP, plocha pozemků 3096 m2, Popov, Zlínský kraj - aukce prodloužena!!

Rodinný dům č.p. 137 je dvoupodlažní, podsklepený, samostatně stojící, přístupný z místní komunikace. Okna jsou plastová, dveře dřevěné plné i prosklené, podlahy betonové, opatřené dlažbou, PVC s textilní krytinou, případně laminátové plovoucí. Dům je vytápěn teplovodním kotlem na pevná paliva, ohřev vody elektrokumulační. Na zadní štítovou zeď domu navazuje dřevostavba zahradního altánku a samostatně stojící dřevěná kolna a přístřešek pro psy. Rodinný dům je užíván cca od roku 1980. K domu náleží zahrada o ploše 632 m2, která je zčásti zpevněná, a dva pozemky orné půdy o ploše 2.362 m2. Pozemek zahrady parc.č. 114/3 a pozemek orné půdy parc.č. 114/2 jsou oploceny. Rodinný dům se nachází na východním okraji obce Štítná nad Vláří – Popov, tato leží nedaleko hranice se Slovenskem, cca 40 km od města Zlín. V obci se nachází základní občanská vybavenost (školka, základní škola, obchod, zdravotní středisko, pošta, pohostinství).

Dispozice:

1.PP – garáž, sklep, prádelna, sklad

1.NP – 2 x pokoj, kuchyň, koupelna, WC, předsíň, chodba se vstupem do suterénu se schodištěm

2.NP – 2 x podkrovní pokoj, kuchyň, koupelna, WC

Užitná plocha RD:                                            128 m2

Plocha zastavěného pozemku:                     102 m2

Plocha zahrady se dvorem:                          632 m2

Plocha pozemků orné půdy:                       2362 m2

Sítě: připojeno na obecní el. en. a obecní kanalizaci, voda z vlastní studny, rozvody vody a plynu se nachází na hranici pozemku, přípojky doposud nebyly realizovány

Adresa: Popov 137, 763 33 Štítná nad Vláří - Popov

GPS: 49.081833, 17.973629

Prohlídky:

07.10.2017 v 10:00 hod.

29.10.2017 v 10:00 hod.

Lze domluvit předem na kozlanska@gaute.cz

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 17.07.2016: 413.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 37 INS 7948 / 2015 vedené u Krajského soudu v Brně

UPOZORNĚNÍ: K pozemku parc.č. St. 198 je zřízeno věcné břemeno užívání na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 27.11.2008, ve prospěch Jana Struhaře a Marie Struhařové. Tito jsou oprávněni výlučně užívat 1.NP domu.

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván rodiči dlužníků, …viz věcné břemeno

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

 

Přehled dotazů:
Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]