aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3487

RD 3+1 s garáží, pozemky 906 m2, Jaroměřice nad Rokytnou, kraj Vysočina

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 12.06.2018 14:42:00
Aktuální čas 06.06.2020 01:17:26
Konec 12.07.2018 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 900 000 Kč
Aktuální cena 1 100 000 Kč
Limitní cena ANO
Požadovaná kauce 35 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
foto2.jpg
 
Uživatel 1035412.07.2018 11:57:531 100 000
Uživatel 1039212.07.2018 11:55:431 005 000
Uživatel 1035412.07.2018 11:43:101 000 000
Uživatel 703811.07.2018 16:09:09 900 000
Popis:
RD 3+1 s garáží, pozemky 906 m2, Jaroměřice nad Rokytnou, kraj Vysočina


Prohlídka nemovitosti proběhne dne 10.07.2018 v 18:30 hod.
Prohlídka nemovitosti proběhne dne 23.06.2018 v 10:00 hod.

Rodinný dům č. p. 67 je řadový, koncový, zděný, podsklepený, s jedním podzemním podlažím s garáží a jedním nadzemním podlažím a půdní vestavbou. Dům pochází cca z roku 1920, v 80. letech provedena přístavba (podzemní garáž s dílnou a obytné prostory v 1. NP). Ve sklepě se nachází původní studna, která se nepoužívá. Na pozemku se dále nachází zděná kolna o dvou místnostech s malým sklepem. Topení ústřední na plynový kotel, provedena příprava na krb. Ohřev teplé vody kombinovaný s ústředním topením.

Město Jaroměřice nad Rokytnou se nachází v kraji Vysočina, v okrese Třebíč. Je situované cca 13 km jižně od města Třebíč, cca 8 km severovýchodně od města Moravské Budějovice a cca 54 km jihovýchodně od města Brno.

Sítě: voda, el. en., kanalizace, plyn

Dispozice: kotelna, chodba se schodištěm, sklep, garáž s dílnou, 3x pokoj, 2x chodba, hala, koupelna s WC, komora, kuchyně

Zastavěná plocha 1. NP: 115 m2

Pozemky celkem: 906 m2
-    zahrada: 753 m2
-    zastavěná plocha a nádvoří: 153 m2

Adresa: Březinova 67, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

GPS: 49°05'55.9"N 15°53'13.3"E

Prohlídky:
23.06.2018 v 10:00 hod.
Možné po předchozí domluvě na kozlanska@gaute.cz

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 13.03.2018: 1.040.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 52 INS 5304/2015

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost se v současné době vyklízí a bude odpojena od všech inženýrských sítí.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci prohrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]