aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4784

RD 4+1, garáž, pozemek 1.583 m2, Komárov, Zlínský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kozlanská Jana
Email kozlanska@gaute.cz
Telefon +420725280910
Začátek 26.09.2019 13:49:00
Aktuální čas 01.10.2020 00:59:27
Konec 29.10.2019 12:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 2 000 000 Kč
Vyvolávací cena 1 700 000 Kč
Aktuální cena 1 700 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 100 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
Uvodní.jpg
 
Uživatel 1312529.10.2019 11:56:571 700 000
Popis:

RD 4+1, garáž, pozemek 1.583 m2, Komárov, Zlínský kraj

UPOZORNĚNÍ: Do stavební dokumentace lze nahlédnout na stavebním úřadě v Napajedlech, insolvenční správce zájemcům na žádost vystaví plnou moc.

UPOZORNĚNÍ: Ve znaleckém posudku je chybně uvedeno napojení domu na kanalizaci, dům disponuje pouze septikem, přepad do kanalizace je momentálně ucpaný, bude zřejmě potřeba řešit ČOV.

UPOZORNĚNÍ: Vlastník nemovitosti potvrdil, že dům byl kompletně vystavěn v roce 2007.

Termín prohlídky: 17.10.2019 v 16:00 hod. Účast je nutné potvrdit alespoň 24 hod. předem na kozlanska@gaute.cz

Rodinný dům o bytové jednotce 4+1 je samostatně stojící, podsklepený s garáží, jednopodlažní, s využitým podkrovím. Dům byl postaven v roce 2007 a jeho technický stav je velmi dobrý. Základy železobetonové s hydroizolací, zdivo z plynosilikátových tvárnic tl. 25 cm, stropy železobetonové monolitické, krytina z pálených glazovaných tašek, klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné. Okna plastová s izolačním sklem a střešní okna Velux. Ohřev vody na el. boiler, vytápění el. přímotopy, krbová vložka. Na pozemku se nachází dřevěná kůlna. Více informací ve znaleckém posudku v přiložených souborech.

Užitná plocha 1. nadzemního podlaží:       77.37 m2

Užitná plocha podkroví:                                  51,25 m2

Plocha pozemku:                                               1.583 m2

Sítě: vodovod, el. en., septik

Dispozice: vstupní terasa, zádveří, 2x koupelna s WC, kuchyně s jídelnou, 4x pokoj, komora, garáž o ploše

Adresa: Komárov 139, 763 61 Komárov

GPS: 49°09'17.47"N, 17°33'58.06"E

Prohlídky: Možné po předchozí domluvě s makléřem.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 17.06.2016: 1.900.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSBR 47 INS 14824/2016

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 20 (dvacet) dnů ode dne udělení souhlasu insolvenčního správce s cenou dosaženou v aukci. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]