aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4451

RD 4+1 s kulečníkem a kachlovou pecí, uprostřed panenské přírody pod hradem Kašperk , k.ú. Žlíbek, obec Kašperské Hory

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Kunstová Lenka
Email kunstova@gaute.cz
Telefon + 420 541 213 390
Začátek 26.06.2019 09:00:00
Aktuální čas 17.07.2019 10:54:41
Konec 11.09.2019 15:00:00
Zbývá 56 dni 4 hodiny
Min. příhoz 10 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 2 620 800 Kč
Aktuální cena 2 620 800 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 120 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto4.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej samostatně stojícího RD s vnitřním vybavením, vč. kulečníku a kachlových kamen s pecí, pozemky celkem 11 566 m2, obec Kašperské Hory, k.ú. Žlíbek


Vysoko v šumavských horách stojí tajemný hrad Kašperk. 886 metrů nadmořské výšky mu vyneslo titul nejvýše položeného královského hradu v Čechách. Zahanbit se v tomto ohledu nenechají ani nedaleké Kašperské Hory – v dobách své největší slávy české královské město v nejvyšší nadmořské výšce.

 

Jde o novostavbu RD 4+1 s místnostmi v přízemí a podkroví se zastřešenou terasou a velkým pozemkem. Dům není podsklepen. Ve spodní části pozemku je jezírko pro záchyt dešťové vody. V horní části pozemku je vrtaná studna o hl. cca 26 m. Dům je napojen na vodovod z vlastní studny, elektro, kanalizace do vlastní žumpy. Vytápění je zajištěno pecí v přízemí na TP, dále lokálně na el. Přímotopné panely. Kategorie energetické náročnosti G - energ. průkaz nedodán.

Na předmět nájmu není uzavřena žádná nájemní smlouva, objekt je neobydlený.

Na LV č. 719 je zapsáno Věcné břemeno chůze a jízdy : oprávnění pro parc. č. 108/3, povinné k parc.č. 108/5. Věcná břemena v rámci zpeněžení v insolvenci nezanikají.

Předmětem prodeje je nemovitost a movité věci tvořící vybavení domu dle přiloženého soupisu ! Přesný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku, který je v příloze této aukce a dále v příloze Předmět prodeje.pdf, vše zveřejněné pod popisem v přílohách.

 

Dispozice RD : celkem UP 157 m2

Přízemí -  vstup, kuchyně, obývací pokoj s kulečníkem, koupelna -  84 m2
Podkroví
3 pokoje, koupelna, chodba - 73 m2

Plocha pozemku: Celkem : 11 566 m2
Zastavěná :
117 m2


Prohlídky :
dne 11.7., 24.7., 1.8. a 22.8.2019 vždy ve 14.00 na adrese Žlíbek 3, Kašperské Hory. Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky, a to mailem. 

 

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení.

Vítěz aukce ( kupující) je povinen nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce uzavřít Kupní smlouvu. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Celková kupní cena bude v kupní smlouvě rozdělena na kupní cenu připadající na nemovité věci  ( 98,016 % z celkové kupní ceny) a kupní cenu připadající na věci movité ( 1,984 % z celkové kupní ceny).

Konečná kupní cena podléhá schválení insolvenčním správcem !

Kupující se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady spojené s podáním návrhu na výmaz zástavních práv (2x kolková známka v hodnotě 1.000,- Kč).

Daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% z dosažené ceny platí kupující. 

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2019 GAUTE, a.s.

[123]