aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5322

RD 5+2 s vnitřním bazénem, dvougaráží a velkou zahradou, Šestajovice, Praha-východ


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 24.06.2020 14:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 24.10.2020 05:43:40
Konec 24.06.2020 15:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 15 000 000 Kč
Aktuální cena 15 000 000 Kč
Dražební jistota 800 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
A.jpg
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Licitátor: 24.06.2020 15:00:00 Žádný účastník dražby neučinil podání, přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena).
Licitátor: Doposud nebylo učiněno žádné podání. Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání, dražba bude ukončena.
Licitátor: 24.06.2020 14:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A5322 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.
Popis:

RD 5+2 (7+2) s vnitřním bazénem, dvougaráží a velkou zahradou, Šestajovice, Praha-východ  


RD 5+2 (7+2) s vnitřním bazénem,saunou, dvougaráží a velkou zahradou se nachází v obci Šestajovice, okres Praha-východ, asi 20 km od centra Prahy v těsném sousedství pražské čtvrti Klánovice.V blízkosti se nachází Klánovický les. Podkroví je upraveno, místnosti Domácí práce o výměře 67,72 m2 a Šatna o výměře 10,55 m2 jsou využívány jako pokoje, dispozice domu tedy odpovídá 7+2.


Celková užitná plocha: cca 495 m2,
Celková plocha pozemků: cca 1963 m2.

Adresa: Škroupova 1394, Šestajovice, PSČ 250 92, GPS: 50°6'12.328"N, 14°41'46.585"E.

Podrobné informace naleznete v přiložené dražební vyhlášce a informačním memorandu.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku: 22,4 mil. Kč.

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:

I. prohlídka - dne 5.6.2020 ve 14:00 hod.

II. prohlídka - dne 17.6.2020 ve 14:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. na adrese Škroupova 1394, Šestajovice, PSČ 250 92, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem. Informace týkající se prohlídek včetně možnosti sjednat další termíny prohlídek na tel. 605 341 674.

Dispoziční řešení:
1.PP: Hala se schodištěm, Technická místnost, Herna, fitness, Koupelna, Sklad, Sklípek, Úklid,
1.NP: Závětří, Hala se schodištěm, Kuchyně, Jídelna, Spíž, Obývací pokoj, Pokoj, Pokoj, Koupelna, WC, Úklid, Chodba, Zázemí bazénu, Bazén, Dvougaráž, Terasa,
2.NP (podkroví): Hala se schodištěm, Pokoj, Pokoj, Šatna, Kuchyň, Koupelna, Úklid, Domácí práce, Sklad, WC.

Dům byl zkolaudován v roce 2011, je samostatně stojící, je podsklepený, má obytné přízemí a částečně podkroví. V rodinném domě je proveden rozvod vody (z místního řadu), kanalizace (do místního řadu), plynu a elektřiny. Zdrojem vytápění a TUV je tepelné čerpadlo, na pozemku jsou provedeny 4 zemní vrty hloubky 85m.

Technický popis:
Obvodová konstrukce domu je zděná z keramických tvárnic se zateplením, základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Stropy nad suterénem a přízemím jsou z keramické stropní konstrukce, která je tvořena keramobetonovými stropními nosníky a cihelnými vložkami. Strop nad podkrovím je ze sádrokartonových desek. Střecha je navržena jako průnik valbových střech se sedlovými vikýři, s klasickým dřevěným vaznicovým krovem a betonovou taškovou krytinou. Venkovní omítka je štuková se zateplením. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, stěny WC, koupelen a bazénu jsou obloženy keramickými obklady. Podlahy v pokojích jsou laminátové plovoucí, v ostatních místnostech je keramická dlažba. Okna jsou standardní s dvojsklem, dveře dřevěné náplňové.

Upozornění:

Jedná se o dražbu z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSPH 65 INS 7141/2018

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se kupující domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Přiložené soubory:
Přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]