aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A3633

Rekreační chalupa 2+1, UP 68m2, PZ 577m2, Kokovice 6, okres Kladno, Středočeský kraj – opakovaný prodej

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Bartoš Petr
Email bartos@gaute.cz
Telefon +420608700962
Začátek 06.09.2018 10:44:00
Aktuální čas 30.05.2020 20:38:45
Konec 24.10.2018 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 100 000 Kč
Vyvolávací cena 298 822 Kč
Aktuální cena 298 822 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 30 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
DSC_0162.jpg
 
Uživatel 1073916.10.2018 16:58:07 298 822
Popis:
Rekreační chalupa 2+1, UP 68m2, PZ 577m2, Kokovice 6, okres Kladno, Středočeský kraj – opakovaný prodej

Obsahem rekreační chalupy je bytová jednotka 2+1 se sociální vybaveností (ve stavu nedokončené rekonstrukce) s provozním prostorem přistavěné garáže a provozně nepropojené kolny postavené ve dvoře. V podkroví se nachází půdní prostor.

Sítě: el. en., voda z vlastní studny a přípojky obecního vodovodu, žumpa.

Dispozice: vstup, kuchyně, koupelna, záchod, garáž, ložnice, pokoj.

Rekreační chalupa je zděná kamenná (masivní zdi cca1m) bez izolace proti zemní vlhkosti, dvoupodlažní bez podsklepení. Dům je řadový, koncový, obklopen podobnými stavbami. Půdorys nemovitosti je jednoduchý obdelníkový podélný. Zastřešení je sedlovou střechou, krytina tašková pálená. Venkovní omítky hladké zvětralé. Stropy rovné trámové polospalné. Okna zdvojená dřevěná. Vnitřní omítky běžné štukové, podlahy různé. Vytápění domu kamny na TP v kuchyni a ložnici. Koupelna je ve fází nedokončené rekonstrukce s funkční rohovou plastovou vanou, el. boilerem. WC po rekonstrukci s WC mísou kombi

Adresa: Kokovice 6, 273 74  Klobuky – Kokovice, okres Kladno, Středočeský kraj

GPS: 50.2949219N, 13.9618428E

Prohlídky jsoumožné po pedchozí domluvě.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 04.04.2017: 400.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:
KSPH 62 INS 11402/2016

UPOZORNÉNÍ
: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního.

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 30 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor. Při vyklizení přísluší dlužníku stejná bytová náhrada jako při výpovědi nájmu bytu dané nájemci pro hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]