aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A2266

Restaurace s pivovarem, Zlín - ul. 2. Května, INS Roman Čechmánek


Aukce Dražba dobrovolná - elektronická
Vyřizuje Bartoš Petr
Email bartos@gaute.cz
Telefon +420608700962
Začátek 26.10.2016 13:00:00
Doba do zahájení Dražba již začala
Aktuální čas 21.06.2021 12:45:22
Konec 26.10.2016 14:00:00
Zbývá Dražba ukončena
Min. příhoz 10 000 Kč
Nejnižší podání (Vyvolávací cena) 7 715 053 Kč
Aktuální cena 7 777 777 Kč
Dražební jistota 900 000 Kč
Upozornění
Toto není elektronická aukce, ale veřejná dražba dle zák. 26/2000 Sb.
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
novinky.jpg
  • Tato dražba byla ukončena. Není možné se jí účastnit.
 
Licitátor: 26.10.2016 14:00:00 7 777 777 Kč potřetí pro účastníka dražby č.688189, Udělen příklep. Přijímání dalších podání je zastaveno (dražba ukončena). Cena dosažená vydražením: 7 777 777. Kč, Vydražitel: č. 688189
Licitátor: Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby č.688189, udělím mu příklep.
Licitátor: 7 777 777 Kč podruhé pro účastníka dražby č.688189.
Licitátor: 7 777 777 Kč poprvé pro účastníka dražby č.688189.
26.10.2016 13:00:55 Uživatel (688189) provedl podání částkou 7 777 777 Kč
Licitátor: 26.10.2016 13:00:00 Vážení účastníci dražby, tato dražba č. A2266 je zahájena. Označení předmětu dražby, odhadnutou - zjištěnou cenu předmětu dražby a popis dalších skutečností naleznete v dražební vyhlášce zveřejněné na této stránce. Můžete činit svá podání.
Popis:

Restaurace s pivovarem, Zlín - ul. 2. Května, INS Roman Čechmánek


Forma prodeje: Veřejná dražba dobrovolná na www.verejnedrazby.cz/A2266
Dražba v rámci insolvenčního řízení dlužníka: Roman Čechmánek.

Předmětem dražby je objekt restaurace s malým pivovarem ve Zlíně - ul. 2. května 2728, jehož součástí je nekompletní technologie pivovaru, včetně pozemků, na kterých se budova nachází a dále vybavení a nábytek restaurace a kuchyně.

Po demontáži technologie pivovaru, lze teoreticky budovu využívat i k jiným komerčním účelům (kanceláře, prodejna, sídlo firmy).

Parkování je umožněno na vlastních pozemcích u budovy v dostačující kapacitě.

Dispozice:
1.PP - schodiště, chodba, WC, kotelna, místnost s technologií pivovaru, místnost s ležáckými tanky.
1.NP - restaurace s výčepem, kuchyň s chladírnou a sklady, schodiště, chodby, sklady, sociální zázemí k restauraci, venkovní výčep, sociální zázemí k zahrádce.
2.NP - schodiště, salónek, bar se vstupem na terasu, sociální zázemí (WC, sprcha, šatna), kancelář.

Užitná plocha celkem: 503,5 m2, obestavěný prostor 2748,78 m2. Plocha pozemků 1477 m2.

Sítě: vodovod, plyn, kanalizace, el.nn. (pozn. ke dni vydání memoranda ze strany dodavatelů přerušeny dodávky energií)

Výhody:
-    velmi dobrý stavebně technický stav
-    velmi dobrá poloha vzhledem k možnému využití
-    komerčně využitelná nemovitost
-    dostatečné parkovací zázemí

Upozornění:
-    budova není po rekonstrukci zkolaudována (stavba č.p. 2728 je v katastru nemovitostí zapsána jako rodinný dům, ve skutečnosti se jedná o objekt občanské vybavenosti)
-    současný zákres stavby v katastrální mapě neodpovídá skutečnému stavu
-    sestava pivovaru je nekompletní, některé skupiny byly demontovány a nejsou k dispozici (bez dokoupení a repase je pivovar neprovozovatelný)
-    poloha v záplavové zóně č.3

Odhadnutá (zjištěná) cena dle ZP: 11,572.580 Kč
-    Z toho cena věcí movitých                172.580 Kč
-    Z toho cena věcí nemovitých         11 400 000 Kč
               - Technologie pivovaru (součást budovy) oceněna na 2 389 472 Kč

Datum a čas konání prohlídek předmětu dražby:
I. prohlídka - dne 13. 09. 2016 v 11:00 hod.
II. prohlídka - dne 12. 10. 2016 v 15:00 hod.


Sraz zájemců k prohlídce je u místa, kde se nachází předmět dražby, tj. na 2. května 2728, Zlín, GPS: 49°13'53.261"N, 17°40'59.709"E, s tím, že potřebné informace o stavu předmětu dražby a kontrolu nad průběhem prohlídky bude zajišťovat osoba pověřená k tomuto dražebníkem.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Třída energetické náročnosti: G (štítek nebyl dodán).
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]