aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4518

Rodinný dům 5+1, užitná plocha 230m2, Prušánky, Jihomoravský kraj - opakovaný prodej

    Poslat aukci příteli
Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 01.08.2019 15:01:00
Aktuální čas 01.04.2020 19:42:42
Konec 05.09.2019 15:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 840 000 Kč
Aktuální cena 840 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 5 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
DSC_1128.JPG
 
Uživatel 1258730.08.2019 11:24:40 840 000
Popis:
Rodinný dům 5+1, užitná plocha 230m2, Prušánky, Jihomoravský kraj    

UPOZORNĚNÍ: Pozemek pod budovou není předmětem prodeje.
UPOZORNĚNÍ: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo majitele pozemku

Rodinný dům obsahuje bytovou jednotku o dispozici 5+1 s pracovnou, garáží a sociálním vybavením. Dům je přízemní s velkým podsklepením, podkroví není přizpůsobeno k obývání. Dům je půdorysně složen ze dvou obdelníků a nachází se v zástavbě podobných domů v klidné části obce.

Sítě: voda (také voda ze studny), el. en., kanalizace, plyn, topení ústřední plynové, ohřev TUV boilerem

Dispozice:
Podzemí: sklep, sklep,chodba, dílna, kotelna, místnost na palivo
Přízemí: obývací pokoj, kuchyně, pracovna, 4x ložnice, garáž, vstup, záchod, spíž, šatna, hala

Dům je zděný, postavený z plynosilikátových tvárnic o tl. 300mm. Zastřešen je sedlovou střechou s taškovou krytinou, klempířské konstrukce jsou úplné. Okna dřevěná zdvojená, stropy rovné nespalné. Podlahy v domě jsou různé, ve sklepě je PVC.

Adresa: Prušánky 668, 696 21 Prušánky, Jihomoravský kraj

GPS: 48.8312658N, 16.9806050E

Prohlídky možné po předchozí telefonické domluvě.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 05.05.2018: 1,390.000 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení:
KSBR 30 INS 1671/2017

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.


UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

UPOZORNĚNÍ: Na předmětu prodeje vázne zákonné předkupní právo majitele pozemku, na němž je zřízena stavba dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V souladu s § 1124 a § 2140 a násl. občanského zákoníku je prodávající po skončení aukce povinen učinit osobě oprávněné z předkupního práva nabídku ke koupi předmětu aukce za cenu v aukci dosaženou. Teprve v případě, kdy marně uplyne zákonná lhůta k uplatnění předkupního práva, aniž by oprávněný své předkupní právo uplatnil, resp. vyplatil kupní cenu předmětu aukce, lze uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce.
V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.
V případě, kdy nebude spoluvlastníkem využita nabídka předkupního práva dle výše uvedeného, musí být kupní smlouva vítězem aukce podepsána nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy mu bude doručena informace o tom, že předkupní právo nebylo využito. Kupní cena musí být vítězem aukce zaplacena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 40 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Cena dosažená v aukci je cenou vč. odměny zprostředkovatele s DPH. Vítěz aukce je dle článku X. odst. 1 Obchodních podmínek povinen do 10 pracovních dnů od skončení aukce uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu se zprostředkovatelem.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]