aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4503

Rodinný dům 6+1, 188m2 , pozemek 755m2, Obec Vlčí Habřina okres Pardubice, Pardubický kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 25.07.2019 14:11:00
Aktuální čas 23.01.2021 08:07:05
Konec 29.08.2019 14:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 820 000 Kč
Aktuální cena 820 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 50 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
20171115_112006.jpg
 
Uživatel 1258727.08.2019 13:27:45 820 000
Popis:
Rodinný dům 6+1, 188m2 , pozemek 755m2, Obec Vlčí Habřina okres Pardubice, Pardubický kraj

Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt rodinného domu s dispozicí 6+1 se sedlovou střechou s půdou umožňující vestavbu podkroví na vlastním pozemku s příslušenstvím tvořící venkovní úpravy IS-elektro, žumpu na vyvážení, studna, samostatná stavba garáže – ta však není zapsaná v příslušném katastru nemovitostí.

Dle dostupných informací byl objekt postaven v roce 1954, rekonstrukce od té doby pouze částečná – výměna části střešní krytiny. Interiér je původní, v současné době zanedbaný,

Dispoziční řešení zaměřené při prohlídce nemovitosti:
1.NP - vstup- veranda, chodba, koupelna, 2x WC, 4x pokoj, obývací pokoj s jídelnou
Půdní prostor

Objekt je napojen na elektro, žumpu na vyvážení,
vlastní zdroj vody – studna

Předmětem prodeje není parcela 471 - ztížený přístup k nemovitosti

Podrobnosti o předmětu prodeje naleznete pod textem ve  znaleckém posudku. Znalecký posudek obsahuje dodatek - čtěte posudek až do konce.

Předmět prodeje není zdanitelným plněním dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty!!! Nelze uplatnit odpočet

Prohlídky po domluvě

Vítěz aukce (kupující) je povinen podepsat kupní smlouvu nejpozději do 45 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Další informace týkající se předmětu prodeje
Předmětná nemovitost je zpeněžována (prodávána) v rámci insolvenčního řízení. Zpeněžením (prodejem) předmětné nemovitosti jakožto majetkové podstaty v insolvenčním řízení zanikají veškerá zástavní práva, která na předmětné nemovitosti váznou (§ 167 odst. 4 insolvenčního zákona), a účinky všech případných exekucí či výkonů rozhodnutí, jimiž je předmětná nemovitost dotčena, pozbývají účinnosti (§285 odst. 1 insolvenčního zákona), to vše bez ohledu na výši realizační kupní ceny.

K předmětné nemovitosti nejsou uzavřeny žádné nájemní smlouvy.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Daň z nabytí nemovitých věcí a správní poplatky
Kupní smlouva o koupi předmětné nemovitosti musí obsahovat m.j. ujednání, že:
•    poplatníkem a tedy povinným k úhradě daně z nabytí nemovitých věcí z titulu nabytí předmětné nemovitosti je kupující.
•    správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a správní poplatek (1.000 Kč) spojený s návrhem na výmaz (vkladem) zástavních práv, zaniklých zpeněžením předmětné nemovitosti v insolvenčním řízení, uhradí kupující.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Konečná cena podléhá schválení insolvenčního správce
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2021 GAUTE, a.s.

[123]