aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A4196

Rodinný dům se dvěma jednotkami 2+1 a 1+1, UP 292m2, PZ 200m2, Benešov nad Ploučnicí, Ústecký kraj – opakovaný prodej

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Macháček Luboš
Email machacek@gaute.cz
Telefon +420605341674
Začátek 20.03.2019 12:32:00
Aktuální čas 09.08.2020 19:22:16
Konec 08.05.2019 14:15:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 5 000 Kč
Max. příhoz 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena 550 000 Kč
Aktuální cena 735 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 70 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
side.jpg
 
Uživatel 1188308.05.2019 14:11:23 735 000
Uživatel 1181408.05.2019 14:11:02 730 000
Uživatel 1188308.05.2019 14:09:39 725 000
Uživatel 1181408.05.2019 14:09:18 720 000
Uživatel 1188308.05.2019 14:08:40 715 000
Uživatel 1181408.05.2019 14:08:20 710 000
Uživatel 1188308.05.2019 14:07:32 705 000
Uživatel 1181408.05.2019 14:07:00 700 000
Uživatel 1188308.05.2019 14:06:07 695 000
Uživatel 1181408.05.2019 14:05:51 690 000
Uživatel 1188308.05.2019 14:04:13 685 000
Uživatel 1181408.05.2019 14:04:01 680 000
Uživatel 1188308.05.2019 14:02:43 675 000
Uživatel 1181408.05.2019 14:02:26 670 000
Uživatel 1188308.05.2019 14:01:27 660 000
Uživatel 1181408.05.2019 14:01:15 655 000
Uživatel 1188308.05.2019 14:00:16 650 000
Uživatel 1181408.05.2019 13:59:40 645 000
Uživatel 1188308.05.2019 13:59:24 640 000
Uživatel 1181408.05.2019 13:58:49 635 000
Uživatel 1188308.05.2019 13:58:32 630 000
Uživatel 1181408.05.2019 13:57:59 625 000
Uživatel 1188308.05.2019 13:57:37 620 000
Uživatel 1181408.05.2019 13:56:58 615 000
Uživatel 1188308.05.2019 13:56:47 610 000
Uživatel 1181408.05.2019 13:55:38 605 000
Uživatel 1188308.05.2019 13:55:24 600 000
Uživatel 1181408.05.2019 13:54:55 595 000
Uživatel 1188308.05.2019 13:54:25 590 000
Uživatel 1181408.05.2019 13:53:35 585 000
Uživatel 1188308.05.2019 13:53:23 580 000
Uživatel 1181408.05.2019 13:52:45 575 000
Uživatel 1188308.05.2019 13:52:13 570 000
Uživatel 1181408.05.2019 13:50:23 565 000
Uživatel 1188308.05.2019 13:49:09 560 000
Uživatel 1181408.05.2019 13:38:49 555 000
Uživatel 590008.05.2019 10:23:36 550 000
Popis:
Rodinný dům se dvěma jednotkami 2+1 a 1+1, UP 292m2, PZ 200m2, ul. Sokolovská, Benešov nad Ploučnicí, Ústecký kraj – opakovaný prodej

Zděný dvoupodlažní dům bez podsklepení se sedlovou střechou a dřevěným krovem, která obsahuje členěný půdní prostor. Okna jsou plastová s dvojsklem. V přízemí se nachází prodejna, kancelář a vstupní chodba a v patře jsou bytové jednotky 2+1 a 1+1, koupelna s WC a kamenné schody na půdu.

Sítě: voda, el. en., kanalizace

Rodinný dům se nachází na jižní okraji centrální městské části Benešova nad Ploučnicí na ulici Sokolovská. Dům byl průběžně udržován a modernizován. Oprava omítek 1992, výměna vodoinstalace 1992, výměna odpadů 1989, výměna oken 2007.

Adresa: Sokolovská 111 a 112, 407 22  Benešov nad Ploučnicí, okres Děčín, Ústecký kraj

GPS: 50.7398839N, 14.3111489E

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 23.04.2018: 931.334 Kč.

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: KSUL 71 INS 13073/2010

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního .

UPOZORNĚNÍ: Předmět prodeje je užíván dlužníky, kteří jsou vlastníky zapsanými v katastru nemovitostí. Nelze vyloučit problémy při předání předmětu prodeje kupujícímu.

UPOZORNĚNÍ: Nemovitost se nachází v záplavové zóně oblasti 3. stupně.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 40 dnů od skončení aukce. Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak:

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:
Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]