aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A6800

SLEVA 90% z ceny dle posudku - automatická balící linka STICKPACK - z majetku LN FOOD WORLD OF PORTIONS - odpočet DPH

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Charvát Petr
Email charvat@gaute.cz
Telefon 739602406
Začátek 14.10.2022 10:00:00
Aktuální čas 29.03.2023 01:55:36
Konec 15.11.2022 13:00:00
Zbývá Aukce vypršela!
Min. příhoz 2 000 Kč
Max. příhoz 400 000 Kč
Vyvolávací cena 368 100 Kč
Aktuální cena 368 100 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 55 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
 
1.jpg
 
Uživatel 1783215.11.2022 12:55:25 368 100
Popis:

Automatická balící linka STICKPACK, která se sestává z:

- Klapkový dávkovač DX 15-38, výr. číslo: 0830/1 a 0831/1;
- systém automatické kontroly plnění sáčků, výr. číslo: 0830/2 a 0831/2;
- zařízení pro přilepování kartonů, vč. přiváděcího dopravníku, výr. číslo: 0835 a
- součást balící linky AMB 15 EN, 16,5 mm, (pravé provedení) výr. číslo: 0830

 

Strojní zařízení – Automatická balící linka STICKPACK:
- Systém plnění kartonů, výr. číslo: 0834;
- automatická zásobovací dopravní cesta, výr. č. 0836 a
- balící stroj AMB 15 EN, 16,5 mm, (levé provedení) výr. číslo: 0831

Vyvolávací cena je vč. DPH 21%. ODPOČET DPH JE MOŽNÝ!!!

Bližší popis předmětu prodeje je uveden v přiloženém znaleckém posudku, který se nachází v příloze aukce!!

Termin konání prohlídek: 10.11.2022 v 13:00 hod.                     

Místo konání prohlídky: Sraz zájemců o prohlídku je při vjezdu k objektu na adrese Cvrčov 7, 751 01 Lobodice. GPS souřadnice: 49.4023150N, 17.2912161E

Účast na prohlídce je nutné potvrdit nejpozději 24 hodin před konáním prohlídky a to mailem na: charvat@gaute.cz nebo na tel. 739 602 406, p. Charvát.

Vítěz aukce je povinen uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 20 dnů ode dne skončení aukce. Kupní cena musí být vítězem aukce uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Místo předání: Lobodice

Prodej v rámci insolvenčního řízení, z majetku dlužníka LN FOOD WORLD OF PORTIONS s.r.o.

Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského zákoníku.

Kupující se zavazuje převzít věci předmět prodeje na výzvu prodávajícího v určené lhůtě s tím, že k datu převzetí přejde nebezpečí škody, avšak v případě, kdy se kupující opozdí s převzetím, přejde nebezpečí škody na kupujícího uplynutím lhůty stanovené v převzetí; náklady spojené s převzetím nese kupující.

Kupující nemá právo vymínit si jakoukoli vlastnost předmětu prodeje; prodávající neponese žádnou odpovědnost za stav předmětu prodeje a nezaručí, že kupující bude moci předmět prodeje využít k účelu zamýšlenému kupujícím.

Prodávající nepřebírá žádnou záruku za jakékoli vlastnosti předmětu prodeje a vylučuje se (omezuje) odpovědnost za vady předmětu prodeje v plném rozsahu, v němž právní řád České republiky takové vyloučení (omezení) připouští.

Kupující se svojí účastí v aukci vzdává práva z vadného plnění, zejména pak práva žádat opravu, výměnu věci nebo slevu z kupní ceny či práva od smlouvy odstoupit, to vše ve smyslu § 1916 odst. 2 občanského zákoníku.

Případné poplatky za výmaz omezení vlastnických práv k předmětu prodeje z veřejných seznamů hradí kupující.

Veškeré náklady spojené s převzetím předmětu aukce hradí kupující (vítěz aukce).

Prodávající upozorňuje, že konečná cena podléhá schválení zajištěným věřitelem.

 

Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2023 GAUTE, a.s.

[123]