aukce majetku online
verejnedrazby.cz


Evid. číslo: A5475

SNÍŽENÁ CENA Prodej RD 4+1, pozemek celkem: 256 m2, obec Kolešovice, okr. Rakovník, Středočeský kraj

Obchodní podmínky

Aukce Anglická
Vyřizuje Novakova Alice
Email novakova@gaute.cz
Telefon 739003020
Začátek 28.07.2020 12:47:00
Aktuální čas 09.08.2020 03:58:30
Konec 02.09.2020 13:00:00
Zbývá 24 dni 9 hodin
Min. příhoz 1 000 Kč
Max. příhoz 150 000 Kč
Vyvolávací cena 740 000 Kč
Aktuální cena 740 000 Kč
Limitní cena NE
Požadovaná kauce 10 000 Kč
Poplatek za dokumentaci 0 Kč
Kategorie energetické náročnosti: G - Mimořádně nehospodárná
 
foto 2.jpg
 
Žádné příhozy zatím nebyly učiněny
Popis:

Prodej RD 4+1, pozemek celkem: 256 m2, obec Kolešovice, okr. Rakovník, Středočeský kraj

Rodinný dům čp. 96 se nachází v obci a katastrálním území Kolešovice, v okrese Rakovník. Rodinný dům je postaven na pozemku parc. č. st. 42, zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 256 m2, z toho je fakticky zastavěná plocha rodinným domem cca 125 m2.

Sítě: voda z vlastní studny, možnost připojení na dálkový vodovod, el. energie, plyn, kanalizace (dle sdělení dlužníka) 

Dispozice:
1. podlaží - přízemí: 2x pokoj, koupelna s WC, kuchyně

2. podlaží – podkroví: 2 x pokoj, příprava pro koupelnu, 1x nebudovaná místnost

Výměra pozemku celkem: 256 m2

Zastavěná plocha: cca 125m2

Dvoupodlažní dům je vzhledem ke svému současnému stavu určen k rekonstrukci.

Lepší dopravní dostupnosti k obci pomůže plánované vybudování dálnice D6, mimo zastavěné území. Realizace dálnice se plánuje v těsné blízkosti stávající silinice I/6. Více informací o plánované výstavbě viz. informační brožura níže, v přiložených souborech pod popisem aukce.

Adresa: Kolešovice č.p. 96, Kolešovice, 270 02, Středočeský kraj

GPS: 50.1397450N, 13.6123211E

Termíny prohlídek:
Boudou upřesněny

Svoji účast na prohlídce potvrďte mailem na: novakova@gaute.cz alespoň dva dny před konáním prohlídky.

Cena obvyklá dle znaleckého posudku ze dne 31.10.2019: 1.297.000 Kč

Jedná se o prodej z majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení: MSPH 91 INS 9967 / 2018

UPOZORNĚNÍ: parcela se nachází v záplavové zóně 1. stupně (zóna zanedbatelného rizika povodní)

UPOZORNĚNÍ: Cena dosažená v aukci podléhá schválení insolvenčního správce.

Konečná výše kupní ceny podléhá schválení ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); vítěz aukce je svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy bude kupujícímu sděleno, že došlo k odsouhlasení výše kupní ceny ze strany prodávajícího (resp. ze strany zajištěného věřitele či soudu, popř. věřitelského výboru); kupující je však svou nabídkou vázán nejdéle 60 (šedesát) dnů od skončení aukce.

Kupní cena musí být ze strany kupujícího uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy je 45 dnů od skončení aukce.

V případě, kdy oprávněný využije podané nabídky a zaplatí dosaženou kupní cenu předmětu aukce, bude složená kauce vrácena vítězi aukce bez odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny ze strany oprávněného.

Vítěz aukce (kupující) se zavazuje uhradit správní poplatky spojené s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí a s výmazem právních vad předmětu převodu, které zaniknou v důsledku zpeněžení (2x 2.000 Kč).

Dle ust. § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Dle ust. § 285 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění, zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů, jakož i ostatní závady váznoucí na zpeněžovaném majetku, včetně neuplatněných předkupních práv podle § 284 odst. 3 a 4 insolvenčního zákona a včetně závad zapsaných ve veřejném seznamu, není-li dále stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty.

Byla-li zpeněžena nemovitost, kterou dlužník používá k bydlení své rodiny, anebo byt ve vlastnictví dlužníka, je dlužník povinen je vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se nabyvatel domáhat vyklizení žalobou u soudu; nejde o incidenční spor.

Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, zpeněžením majetkové podstaty v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, nezanikají služebnosti a reálná břemena, s výjimkou těch, které jsou v insolvenčním řízení neúčinné. Z uvedených důvodů nemají výše uvedená zástavní práva, předkupní práva, omezení vlastnických práv z důvodů uvedených exekucí, ani omezení vlastnických práv ve prospěch insolvenčního správce vliv na hodnotu prodávaných nemovitých věcí.

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve smyslu § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v platném znění, je kupující.

Převod předmětu prodeje není zdanitelným plněním podle zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Předmět prodeje se prodává ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) dle § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Možnost financování kupní ceny prostřednictvím úvěru:

Předmětná nemovitost je prodávána v rámci insolvenčního řízení. Financování kupní ceny úvěrem je možné, nicméně upozorňuje se, že zástavní právo k předmětné nemovitosti (k zajištění případného úvěru) nelze zřídit dřív, než kupující uhradí kupní cenu a nabude vlastnictví předmětné nemovitosti. Většina bank se s touto situací vypořádá prostřednictvím předhypotečního úvěru.

Přiložené soubory:
Prováděcí dokumentace a přílohy:
Přílohy jsou zobrazovány až po přihlášení uživatele.
Přehled dotazů:
Nikdo zatím neučinil dotaz k aukci.Copyright © 1996 - 2020 GAUTE, a.s.

[123]